Що таке інформаційна технологія


 

Під інформаційними технологіями (ІТ) розуміється широкий клас різних дисциплін і областей діяльності, що відноситься до технологій управління, створення та обробки даних.

      За визначенням всесвітньої організації ЮНЕСКО, інформаційні технології — це сукупність взаємопов’язаних технологічних, наукових та інженерних дисциплін, створених для вивчення найбільш ефективної організації праці людей, зайнятих зберіганням та обробкою інформації; обчислювальної техніки, методів організації та взаємодії виробничого обладнання з людьми; практичного застосування цього обладнання .

Самі інформаційні технології вимагають багаторівневої підготовки, чималих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їх впровадження починається з математичного забезпечення, створення інформаційних потоків в системі підготовки фахівців.

Останнім часом під ІТ найчастіше розуміються комп’ютерні технології, тому що робота інформаційних технологій пов’язана з експлуатуванням комп’ютерів і програмного забезпечення для зберігання, обробки, захисту, отримання та передачі інформації. Фахівців у цій галузі називають ІТ-фахівцями.

У широкому ж розумінні терміном «інформаційні технології» охоплюються не тільки комп’ютерні, але і всі галузі передачі, зберігання і використання інформації. Поява ж електронно-обчислювальних машин вивело ІТ на новий рівень.

Розвиток ІТ прийнято вважати з 60-х років ХХ століття з появою інформаційних систем (ІС). Інформаційною системою називається організаційно-упорядкована взаємопов’язана сукупність засобів і методів ІТ, використовуваних для обробки, зберігання та отримання інформації. Основне технічний засіб ІС — ЕОМ, що реалізує інформаційний процес і видачу інформації для прийняття рішень задач в будь-якій області.

Здійснення функцій ІС неможливо без знання орієнтованих на неї ІТ. Інформаційні технології, в свою чергу, можуть існувати і поза сферою інформаційних систем. Отже, поняття «інформаційні технології» є більш ємним, воно відображає сучасне уявлення про процеси перетворення інформації в суспільстві.