Що таке конфедерація


 

Конфедерація (від латинського confoederatio — об’єднання, союз) — одна з найбільш рідкісних форм державного устрою. Строго кажучи, конфедерація по своїй суті навіть не є повноцінною державою, оскільки поєднує в собі кілька повністю суверенних незалежних держав. Крім того, історичний досвід показує, що конфедеративний пристрій не тільки одне з найбільш рідкісних, але й одне з найбільш нестабільних державних утворень.

      Всі відомі на сьогоднішній день конфедеративні союзи або розпадалися після нетривалого існування, або перетворювалися на повноцінні федеративні держави. Подібна політична нестабільність пояснюється в першу чергу особливостями самого конфедеративного союзу, який одночасно має характеристики як єдиної держави, так і міжнародно-правового союзу суверенних держав. Незалежно від історичних і культурних особливостей розвитку, все конфедерації мають такі універсальні ознаки:

1. Конфедеративні союзи створюються заради досягнення певної спільної мети (економічне, політичне або військове співробітництво, розвиток торгівлі і т.п.);

2. Суб’єкти конфедерації мають право одностороннього розірвання конфедеративного договору та вільного виходу;

3. Суверенітет у конфедерації належить її суб’єктам. Жодне рішення конфедеративних органів влади не має законної сили без ратифікації (затвердження) його державами-учасниками;

4. У віданні конфедеративних органів влади знаходиться тільки обмежене коло питань. Зазвичай це проблеми війни і миру, створення системи загальної комунікації, формування єдиної армії і зовнішня політика;

5. Система органів конфедеративної влади обмежена в порівнянні з системами суверенних держав. Зокрема в ній створюються тільки ті органи влади і інститути, які необхідні для вирішення конкретних завдань. Як правило, відсутні органи судової влади;

6. Бюджет конфедерації може створюватися лише за рахунок добровільних внесків держав-учасниць союзу. Системою примусового стягнення податків і зборів конфедерація не володіє;

7. Конфедеративний парламент формується представницькими органами суб’єктів конфедерації, причому всі делегати в ньому виконують інструкції, дані ним суверенними державами;

8. У більшості конфедеративних спілок відсутня єдине громадянство.

В даний час в світі не існує повноцінних конфедеративних союзів. Навіть Швейцарія, яка офіційно носить назву Швейцарська конфедерація, за своєю суттю є федеративною державою. Найбільш близький до конфедерації по своєму пристрою Європейський союз, однак формально він таким не визнано.