Що таке кореляція


 

Взаємозв’язок декількох величин, під час якої зміни однієї призводить до зміни інших, називається кореляцією. Вона буває простий, множинної або частковою. Це поняття прийнято не тільки в математиці, а й в біології.

      Слово кореляція походить від латинського слова correlatio, що означає взаємозв’язок. Всі явища, події та предмети, а також характеризують їх величини пов’язані між собою. Кореляційна залежність відрізняється від функціональної тим, що в цьому типі залежності, наслідки яких подій можуть бути виміряні тільки в середньому, приблизно.

Кореляційна залежність припускає, що змінна величина відповідає змінам незалежної величини лише з певним ступенем імовірності. Ступінь залежності носить назву коефіцієнта кореляції.

У біології поняття кореляції — це співвідношення будови і функцій окремих частин організму.

Досить часто поняттям кореляція користуються статистики. В статисткою це взаємовідношення між статистичними величинами, рядами та групами. Для визначення наявності або відсутності або наявності кореляції використовують спеціальний метод. Метод кореляції застосовується для визначення прямого або зворотного паралелізму в змінах чисел в рядах, які порівнюють. Коли коефіцієнт кореляції знайдений, то вимірюють саму міру або ступінь паралелізму. Але внутрішні причинно-наслідкові фактори таким шляхом не відшукуються. Основна задача статистики як науки — допомагати виявляти такі причинні залежності інших наук.

За формою кореляційний зв’язок може бути лінійною або нелінійною, позитивної і негативної. Коли зі збільшенням або зменшенням однієї із змінних інша так само зростає або убуває, то взаємозв’язок лінійна. Якщо ж при зміні однієї величини, характер змін інший нелинеен, то це кореляція нелінійна.

Позитивною кореляція вважається тоді, коли підвищення рівня однієї величини супроводжується підвищенням рівня іншої. Наприклад, коли посилення звуку супроводжується відчуттям підвищення його тону.

Кореляція, коли зростання рівня однієї змінної супроводжується зниженням рівня інший, називається негативною. В спільнотах тварин підвищений рівень тривожності особини приводить до того, що знижується ймовірність зайняти цієї особиною чільної ніші серед побратимів.

Коли зв’язок змінних відсутня, кореляція носить назв нульовий.