Що таке лізинг


 

Слово «лізинг» походить від англійського leasing — «оренда». Цей фінансовий інструмент, що допомагає підприємствам і приватним особам придбати ту чи іншу річ. Буквально лізинг — це надання довгострокової оренди на автомобіль, житло, обладнання, будівля з можливістю їх подальшого придбання.


      Договір укладається між лізингодавцем (компанією надає обладнання в оренду на тривалий термін) і лізингоодержувачем (орендарем, який вносить плату за використання обладнання). Після закінчення терміну договору фірма-орендар має право укласти новий контракт або продовжити старий. Також у лізингоодержувача є можливість придбати обладнання за залишковою вартістю.

Придбання обладнання по такому виду договору дозволяє знизити податкове навантаження компанії (в регулюванні податку на прибуток). Предметом лізингу стають неспоживна речі (будівлі, обладнання, підприємства, транспортні засоби, споруди та інше нерухоме та рухоме майно).

Дохід лізингової компанії складається з націнки, яку вона робить на обладнання (за аналогічною схемою працюють банки, надаючи кредити своїм клієнтам). Націнка ця може бути значною, по закінченні терміну оренди клієнт отримує саме устаткування за мінімальною вартістю (а в деяких випадках безкоштовно).

Можливі варіанти міжнародного лізингу. У цьому випадку компанії, які укладають договір можуть перебувати в різних країнах. В цьому випадку в лізинг можуть передаватися навіть промислові підприємства і виробництва. Єдиною умовою повинно бути їх подальше комерційне використання з метою отримання прибутку і надання послуг. Але в Росії з 1 січня 2011 року це умова не є обов’язковою.

Розрізняють фінансовий лізинг, коли після закінчення терміну договору предмет договору (обладнання) передається лізенгополучателю безкоштовно; та операційний лізинг, коли устаткування після закінчення договору орендарем викуповується.
Виняток у даному випадку є тільки природні об’єкти та земельні ділянки, які мають особливий порядок звернення.