Що таке меморандум


 

Меморандум — латинський термін, який сьогодні активно вживається в політичній сфері. Він являє собою специфічний вид взаємин між різними державами.

      Слово «меморандум» прийшло в наш побут з латинської мови, де воно означало щось важливе, про що необхідно пам’ятати. Сьогодні під цим словом розуміють вид письмового документа (акта), яким обмінюються уряди цих країн.

Як правило, меморандум є своєрідним додатком до ноті — ще одному дипломатичному акту, суть якого полягає в тому, щоб пред’явити певні права, претензії, а також протести проти будь-яких неправильних рішень вищестоящих органів. Нота — документ, який не обов’язково повинен позначати протест, він може бути інформативним.

У меморандумі, як правило, укладена інформація про той чи іншому питанні, який висувається в ноті. Він може містити в собі детальну аналітичну довідку про висловлюваної проблемі, а може містити тези, що використовуються як заперечень у дискусіях за певним фактом.

Меморандум, як і нота, завжди був одноосібним, однак в останні кілька десятиліть з’явилися і колективні папери, які складаються уповноваженими чиновниками двох і більше країн. Подібні документи припускають тісний взаємозв’язок країн, які взяли участь у її підписанні.

За часів Радянського Союзу були поширені паралельні меморандуми, які були абсолютно однакові і відправлялися кільком державам. Самим яскравим прикладом можна вважати папери СРСР на тему загрози застосування ядерної зброї. У текстах було зазначено, що аналогічні матеріали були направлені керівництву інших країн.

Часто меморандуми плутають з пам’ятними записками, які несуть в собі додаткову інформацію до усного мовлення. Основна відмінність цих документів в тому, що записки створюються в третій особі, і містять в собі звернення (іноді компліменти), а меморандум пишеться без звернень та в безособовій формі.