Що таке преамбула


 

БЕС термін «преамбула» трактує таким чином — це вступна або вступна частина законодавчого, іншого правового акта, декларації або міжнародного договору. Зазвичай в преамбулі викладаються завдання і цілі даного документа, мотиви та обставини, які послужили приводом для його прийняття.


      У преамбулі не містяться правові норми, проте вона має важливе значення для розуміння правового документа, як в цілому, так і окремих його статей.

Вступна частина констатує, що документ, особливо міжнародний договір, прийнятий обома сторонами, його підписали, підкреслює особливе значення цього правового акту для подальшого розвитку держав.

Ця частина правового тексту в основному містить «норми-принципи» і «норми-цілі». Вони враховуються при тлумаченні інших положень документа, можуть прояснювати його загальний контекст, включають різні питання, іноді чисто нормативного характеру.

Преамбула має таку ж юридичну силу, як і основний текст правового акта і при тлумаченні розглядається разом з ним, незважаючи на те, що її положення мають неконкретне формулювання.

При розробці проекту міжнародного договору держави найчастіше переносять у преамбулу ті положення, за якими їм не вдалося домовитися. Вони мають формулювання мотивів і цілей укладення договору і не є обставинами, формально зв’язують сторони.

Преамбули одних і тих же документів можуть відрізнятися за змістом та обсягом. Так вступні частини конституцій різних країн відрізняються один від одного. Короткі преамбули містять тільки урочисту формулу, а в великих викладається історія держави до прийняття Конституції, перспективи його розвитку та принципи політичного устрою. Вступна частина цього документа важлива для правильної оцінки його змісту.

Преамбула цивільно-правового договору повинна містити місце і час його укладення, місцезнаходження контрагентів і юридичне найменування сторін, може даватися визначення сторін-контрагентів («Продавець» — «Покупець»).