Що таке світова економічна криза


 

У 2008 році проблема, яка зачепила іпотечне кредитування в США, викликала реакцію в економіці більшості країн світу. Розпочався процес, названий багатьма аналітиками «світовою економічною кризою». Але яке ж точне значення цього терміна?


      Ще в XIX столітті вчені-економісти дійшли висновку, що для розвитку капіталістичної економіки характерна циклічність. Поряд з періодами розвитку економіки настає час спаду, а то зовсім кризи — серйозного збою в господарській діяльності. Виникло поняття циклічного «кризи надвиробництва», викликаної нездатністю підприємств точно розрахувати потреби ринку. Пізніше були відкриті й інші причини кризових явищ в економіці.

Перші кризи фахівці виявили ще в Англії XVII століття, але тільки в двадцятому столітті з’явився феномен світової кризи. Він був пов’язаний зі створенням по-справжньому глобального ринку, в якому збільшувалася взаємозалежність економік.

Першим кризою, що торкнулася значну частину світу, стала Велика депресія, що почалася в США в 1929 році і тривала до 1933 року. Специфічною рисою цього світової кризи стала глобальність відбуваються. Наприклад, вже не працювала виникла ще в ранній Новий час система протекціонізму — державі ставало невигідно захищати свої товари від імпорту високими митами, оскільки через це страждав експорт. Адже сусідні держави могли зробити те ж саме. Так що, певною мірою світова криза сприяв поглибленню взаємозв’язку між економіками різних країн.

У XX — початку XXI століть тенденція перетворення криз з національних у світові тільки посилилася. У приклад можна привести економічні проблеми, що виникли у ряду країн зони євро в 2011 році. Через єдності валюти їх труднощі стали впливати на курс євро, а, отже, і на економіку всього світу.

У сучасної економічної системи в урядів країн немає достатньо ефективних важелів, щоб не допустити розповсюдження на своїй території світової кризи. Можна лише пом’якшити його вплив. Уникати криз раніше вдавалося в основному державам з ізольованою економікою. У приклад можна привести СРСР, під час Великої депресії як раз проводить індустріалізацію.