Що таке зоологія


 

Буває, що на деякі питання відповідь здається сам собою зрозумілим. Що, наприклад, простіше, ніж дати таке визначення: «Екологія — наука про тварин». А яких тварин вона вивчає, і на які поділяється дисципліни?


Інструкція

  1. Зоологія вивчає життєдіяльність і будова тварин, у тому числі і найпростіших — амеб, інфузорій, інших одноклітинних. Також предмет вивчення зоології — розвиток тварин, їх поширення, різноманіття, взаємини з навколишнім середовищем.
    До складу зоології входить велика кількість різних дисциплін. Зокрема, це морфологія і фізіологія тварин, що вивчають будову і функції їх організмів, систематика, що описує і систематизує весь тваринний світ за різними ознаками, етологія (наука про поведінку), зоогеографія, ембріологія і багато інших.
  2. В залежності від досліджуваних об’єктів зоологію поділяють на такі дисципліни, як протозоологія (вивчення найпростіших), ентомологию (вивчення комах), іхтіологію (вивчення риб), орнітологію (вивчення птахів). Маммологія вивчає звірів, або ссавців. Також існують такі розділи зоології, як Герпетологія, що досліджує рептилій і амфібій, гельмінтологія, що вивчає всі види черв’яків і так далі — кожній групі живих організмів відповідає певний розділ зоології.
  3. Історія зоології налічує багато сотень років — перші описи тварин були складені ще давньогрецьким філософом Аристотелем. Самостійної наукою зоологія стала в кінці 18 століття. Величезний внесок у дослідження тваринного світу внесли основоположник систематики К. Лінней, французькі натуралісти Ж. Бюффон і Ж. Кюв’є, творець еволюційного вчення Ч. Дарвін, а також такі російські біологи, як К.Ф. Рулье і І.І. Мечников. У сучасні дні завдяки новим технологіям і постійно поповнюється знань про навколишній світ зоологія отримує новий поштовх до розвитку — знайдені і описані нові види тварин, раніше людству невідомі.
  4. Зоологія тісно пов’язана з науками: ветеринарія, медицина, паразитологія, з усіма біологічними науками.