Що потрібно для отримання ліцензії

Що потрібно для отримання ліцензії

В даний час спектр надаваних товарів і послуг досить різноманітний. Однак для здійснення таких видів діяльності, як надання аудиторських, медичних послуг, необхідно отримання спеціального дозволу — ліцензії. Ці послуги повинні відповідати розробленим державним стандартам і нормам, тому діяльність з їх надання підлягає державному посвідченню (ліцензуванню).

Інструкція

Сутність ліцензування полягає в тому, що йому підлягають найбільш «небезпечні» види діяльності, які можуть спричинити за собою заподіяння шкоди об’єктам, які знаходяться під особливим захистом держави: життя та здоров’я громадян, обороноздатність країни і т.д. Ліцензування служить своєрідним фільтром, який обмежує доступ «ненадійних» суб’єктів до здійснення спеціальних видів діяльності. Порушення ліцензійних прав, в свою чергу, може спричинити за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Виходячи з вищесказаного випливає, що ліцензування є процес офіційного визнання державою права індивідуального підприємця або юридичної особи здійснювати певний вид діяльності з обов’язковим дотриманням встановлених нормативних вимог і стандартів.

Ліцензія є офіційним документом, що засвідчує право на здійснення зазначеної в ньому діяльності протягом визначеного строку. Перелік ліцензованих видів діяльності визначено федеральним законом «Про ліцензування окремих видів діяльності».

Для того щоб отримати ліцензію, підготуйте певний пакет документів. Зробити це можна двома способами: перший — зібрати їх самостійно, другий — надати цей процес організації, яка надає такі послуги.

Для отримання ліцензії необхідні такі документи:

- Письмова заява, в якому висловлюється прохання здобувача про надання ліцензії;

- Нотаріально посвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);

- Квитанція про сплату державного мита;

- Копії документів, які визначені положенням про ліцензування (для кожного конкретного виду діяльності окремо), що свідчать про наявність у претендента на отримання ліцензії можливості виконання ліцензійних вимог.

Далі надайте зібрані вами документи в орган, що ліцензує.

Після проведення перевірки наданих документів лицензирующим органом протягом 45 днів буде ухвалено рішення про надання ліцензії, або в ній буде відмовлено.