Що робити, якщо втратив трудову книжку

Що робити, якщо втратив трудову книжку

У випадку втрати громадянином своєї трудової книжки, йому дозволяється видати дублікат за попереднім місцем роботи. Для цього йому необхідно написати заяву на ім’я директора, представити документи, що підтверджують його трудову діяльність на колишніх місцях роботи, керівникові слід видати наказ, а кадровику завести дублікат відповідно до правил ведення трудових книжок.

Інструкція

Працівник, які втратили свою трудову книжку, пише заяву на ім’я першої особи компанії за нинішнім місцем роботи. У шапці документа зазначає прізвище, ініціали, посада керівника в давальному відмінку і найменування організації. Вписує своє прізвище, ім’я, по батькові та назву займаної посади в родовому відмінку. У змісті заяви висловлює своє прохання видати йому дублікат замість втраченої трудової книжки. Ставить на документі особистий підпис і дату його написання. Директор же в разі згоди проставляє на заяві резолюцію з датою і підписом.

Складіть наказ за уніфікованою формою. У шапці документа впишіть повне та скорочене найменування підприємства, назва документа великими літерами, назва міста, в якому знаходиться організація. Дайте наказом номер і дату. Вкажіть тему наказу, яка в даному випадку відповідає оформлення та видачі дубліката. Напишіть причину складання документа, що відповідає втраті оригіналу трудової книжки. У розпорядчої частини впишіть прізвище, ім’я, по батькові, назва посади працівника, якому слід видати дублікат. Покладіть відповідальність за виконання наказу на особи, яка веде облік та оформлення трудових книжок. Завірте документ печаткою компанії та підписом директора організації. Ознайомте з наказом співробітника під розпис.

У чистому бланку трудової книжки на титульному аркуші впишіть прізвище, ім’я, по батькові працівника, дату і місце його народження. Статус освіти і назву професії, спеціальності, які він отримав за час навчання в навчальному закладі. За наданими документами, які підтверджують факт роботи на попередніх місцях роботи, розрахуйте загальний трудовий стаж до вступу на роботу в вашу організацію і впишіть на титульному аркуші. У правому верхньому куті впишіть слово «Дублікат». На підставі документів, представлених працівником, внесіть відповідні записи. Кожну з них завірте печаткою підприємства і підписом особи, відповідальної за облік та ведення трудових книжок.

Видайте дублікат працівникові, попередньо зареєструвавши його номер, серію і дату оформлення в книзі обліку трудових книжок, під розпис.