Що така підстава

Що така підстава

Будь-яка конструкція буде ненадійною і недовговічною, якщо її основу неміцно. Це дорівнює стосується як фізичних, так і духовних матерій. Підстава (фундамент) закладається при будівництві будинків, мостів, гаражів тощо, воно ж є опорною точкою для побудови дедуктивних теорій. Поняття «підставу» має кілька значень. У тлумачному словнику Єфремової їх вісім.

Інструкція

  1. Одне із значень слова «підстава», згадується першим у списку перерахувань, має на увазі процес дії (від слова заснувати). Як приклад можна привести такі словосполучення як «підстава Москви», «підстава Кремля» і пр. Такі словосполучення зустрічаються найчастіше в історичних книгах (підручниках, посібниках і т.д.) і означають дату споруди міст або будівель.
  2. Друге значення слова за змістом досить близько до першого. Підстава — це також початок існування чого-небудь. Наприклад, підстава імперії чи міста.
  3. Третє значення слова «підстава» прийшло до нас з фізики. Так називається нижня опорна частина предмета. До неї прикріплюються інші частини конструкції, що прямо залежать від основи.
  4. Четверте значення слова теж прийшло до нас з точних наук. Синоніми цього поняття — такі терміни як «позиція», «вихідний матеріал» і т.д.. У цьому випадку вживання слова «підстава» доречно, коли мова йде про найбільш важливою стороні чого-небудь, якомусь вагомому доводі. Наприклад, підстава для підозр (підозра грунтується на якомусь факті, який і є головним аргументом), підстава для радості (привід для радості).
  5. Підстава — це ще й вихідні положення, постулати, теорії і т.д. (Наук. лексика).
  6. Шосте значення цього слова — аргументація. Під цим поняттям мають на увазі причину чого-небудь. Наприклад, підставою для арешту є ордер, для надання допомоги — лікарняний лист і т.д. У цьому плані підставою є офіційний документ, при пред’явленні якого ви отримуєте певні дії у відповідь (як варіант, блага).
  7. Цей термін зустрічається і в геометрії. Підставою називають фігури або площину геометричного тіла, перпендикулярні їх висоті.
  8. Це поняття зустрічається у ще одній точній науці — хімії. Воно позначає з’єднання речовин (кислот), що утворюють сіль.