Що таке акцепт

Що таке акцепт

Акцепт є виразом згоди однієї сторони з укладенням договору на умовах, запропонованих іншою стороною. Акцепт, які містить додаткові умови, є новою офертою.

Інструкція

Акцепт є однією із стадій укладення договору. Договір вважається укладеним після отримання акцепту. Існують дві системи, які трактують по-різному це питання. У ФРН, Італії, Франції договір укладається в момент отримання оферентом акцепту. У США, Англії та Японії — у момент відсилання акцепту на поштову скриньку оферента. Останній підхід отримав назву «теорія поштової скриньки».

Якщо акцепт отримано із запізненням, але був відправлений адресатом вчасно, то договір вважається укладеним. Такий акцепт не вважається опізнився, отже, немає перешкод для укладення договору. Винятком є ​​випадки, в яких одна сторона отримала з запізненням повідомлення про акцепт оферти та повідомляє негайно про це іншу сторону, яка направила зазначене повідомлення про акцепт.

Згідно з російським законодавством, акцепт повинен бути повним і беззастережним. Якщо ж отримана відповідь про згоду укласти договір на інших умовах або на умовах, що відрізняються від зазначених, то договір визнається неукладеним до врегулювання розбіжностей.

Можна виділити кілька форм акцепту. По-перше, письмову відповідь по факсу, телеграфу і за допомогою інших засобів зв’язку. По-друге, публічна оферта, наприклад, приміщення товару на вітрини магазину. В даному випадку акцептом буде оплата товару покупцем. По-третє, акцептом визнаються та інші дії контрагента за договором. Наприклад, придбання квитка в тролейбусі, заповнення картки клієнта. По-четверте, акцептом є вчинення певних дій у строк, встановлений договором. Ці дії називаються конклюдентні. Остання форма акцепту часто застосовується в майновому обороті. Також акцепт може бути виражений мовчанням. Акцептом визнається мовчання протягом більше 10 днів.