Що таке акціонерне товариство

Що таке акціонерне товариство

У Росії акціонерне товариство є найбільш поширеною організаційно-правовою формою для комерційних підприємств середнього та великого бізнесу. Причому великі організації найчастіше відкритого типу, більш дрібні існують як закритих акціонерних товариств.

Інструкція

Акціонерним суспільство є комерційну організацію, статутний капітал якої розділений на строго певну кількість акцій. Вкладники (акціонери) несуть відповідальність за збитки, пов’язані з господарською діяльністю, тільки в розмірі вартості належних їм акцій.

Існують дві форми акціонерних товариств: закриті — коли загальна кількість акціонерів менше п’ятдесяти, і відкриті — кількість акціонерів не обмежена і перевищує п’ятдесят. У випадку, якщо в закритому акціонерному товаристві кількість акціонерів перевищує встановлених законом ліміт, то воно має бути перетворено у відкрите, або знову зменшено склад учасників.

Організаційними документами товариства є його статут і установчий договір. В установчому договорі приймається рішення про створення товариства, а статут регулює питання фінансово-господарської діяльності, управління суспільством, визначає склад і компетенцію його органів, кількість і порядок випуску акцій.

Процес створення акціонерного товариства підлягає державній реєстрації. Тільки після цього суспільство вважається створеним і має право здійснювати свою діяльність згідно зі своїми організаційно-правовими документами.

Головним органом управління товариством є загальні збори всіх його акціонерів, яке вирішує питання про внесення змін до статуту, формуванні ради директорів і контрольно-ревізійної комісії, реорганізації або ліквідація суспільства, утвердження її річного фінансового звіту про прибутки і збитки та розподіл цього прибутку між акціонерами. У свою чергу формуються на зборах органи здійснюють загальне управління суспільством і підзвітні загальним зборам.

Ведення бізнесу у формі «акціонерного товариства» дозволяє акумулювати великі кошти за малий проміжок часу, що дуже зручно для реалізації великих проектів.