Що таке актив і пасив

Що таке актив і пасив

При складанні балансу підприємства всі господарські записи прийнято відносити або до активу, або до пасиву. Якщо суми в підсумковому рядку збігаються, значить, помилки в розрахунках немає і можна на основі одержані даних готувати звітні документи.

Інструкція

«У чому полягає принципова відмінність активу від пасиву?» — Питання, яке не залишає у спокої майбутніх економістів, а також тих, хто планує розібратися у всіх нюансах бухгалтерського та фінансового обліку. А знак рівності між двома графами балансу вносить деяку плутанину. Дійсно, чому так виходить?

Структура балансу включає в себе кілька розділів: 2 з них записуються в лівій його частині, решта — у правій. У колонці «актив» відображаються оборотні (грошові кошти, запаси, дебіторська заборгованість, короткострокові вкладення) і необоротні (основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові інвестиції, незавершене будівництво) кошти організації. Тут записується майно, яке знаходиться в розпорядженні підприємства. Визначити його приналежність до активів можна по ряду ознак:

- Існує можливість розпорядження коштами;

- Майно обіцяє отримання вигоди в майбутньому періоді;

- В організації є права на використання матеріальних цінностей.

До пасиву належать засоби формування майна:

- Капітал і резерви;

- Позиковий капітал.

Власний капітал належить підприємству і впливає на формування деяких активів. А кошти, які залучаються організацією для ведення діяльності, залежно від терміну використання прирівнюються до короткострокових і довгострокових зобов’язань. Вони утворюють позиковий капітал і повинні бути повернуті відповідно до договору.

Таким чином, сума майна підприємства завжди дорівнює джерелам його формування. Адже якщо організація отримала кредит у банку, то кошти спрямовуються на придбання матеріальних цінностей. У результаті актив (вартість придбаного майна) дорівнює пасиву (сумі банківського кредиту). Для не передбачених балансом цінностей застосовується позабалансовий облік.