Що таке актуальність

Що таке актуальність

Слово «актуальність», «актуальний» доводиться чути досить часто в самих різних сферах життя. Так, студентів просять вказати актуальність обраної ними теми дипломної роботи, по телебаченню показують актуальні новини. Особливо важлива актуальність щодо інформації, яка в наш час застаріває так швидко.

Інструкція

  1. Актуальність — важливість, істотність, злободенність чогось для справжнього моменту часу. Саме слово походить від латинського actualis — дійсний, справжній. Як синонімів актуальності можна навести слова життєвість, нагальність, важливість, своєчасність, сучасність. Існують такі стійкі словосполучення, як «актуальна тема», «актуальне питання», «актуальне завдання» і т.д. Актуальна тема завжди цікава, користується попитом, зачіпає думки і почуття. Актуальне завдання — та, яка повинна бути вирішена в першу чергу.
  2. Якщо максимально просто спробувати пояснити суть даного слова, то можна сказати, що для того, хто хоче їсти, актуальна їжа, а для того, хто поспішає на роботу, — наявність транспорту. Поняття актуальності важливо в сфері економіки та виробництва. Так, актуальним є затребуваний бренд, тобто відповідний ключовим мотиваціям і потребам цільової аудиторії. Такий бренд користується попитом. У філософії актуальність пов’язана з поняттям про постійному русі і вічної мінливості буття. При цьому актуальність відображає поточну дійсність і відображає її, перш ніж ця дійсність знову зміниться.
  3. Слово «актуальність» часто застосовується у відношенні мистецтва, будь-якого твору — картини, книги, кінофільму. Якщо твір актуально, це означає, що воно відповідає на поточні питання і потреби суспільства. Воно часто стає символом своєї епохи і частиною історії. У цьому відмінність актуальності від моди: мода — це примха суспільства, вона йде також непомітно, як приходить.

    Актуальні питання — це ті, які хвилюють людей в даний момент на свідомому й підсвідомому рівні. З одного боку, актуальність — поняття завідомо тимчасове. Але деякі твори залишаються актуальними на століття за рахунок того, що піднімаються ними теми однаково важливі для людей в будь-яку епоху. У таких випадках говорять про мистецтво, «минулому перевірку часом».