Що таке антиматерія

Що таке антиматерія

Всесвіт донині приховує безліч загадок, що не піддаються поки вичерпного розуміння людством. Одним з таких загадкових явищ можна назвати антиматерію, або антиречовину.

Інструкція

Антиматерією прийнято називати особливий вид матерії, яка складається з так званих античастинок. Структура такого антиречовини визначається силами, аналогічними тим, які характерні для звичайної речовини. З цього випливає, що структури матерії і антиматерії повністю ідентичні.

Багато прихильників різних фантастичних теорій вважають, що існування антиматерії є фактором, що дозволяє стверджувати і про існування антівселенной. Однак такі судження не мають підстав, адже більшість відомих ученим часток також мають свої «протилежності». Виняток становлять деякі нейтральні частинки, характеристики яких ідентичні параметрам відповідних їм античастинок.

Серед всіх відомих на сьогоднішній день речовин антиматерія розпорядженні найбільшою щільністю енергії. Ця енергія виділяється, коли матерія вступає у взаємодію з антиматерією. Така реакція носить назву «анігіляція».

Антиматерія не може існувати в нормальних умовах, оскільки її контакт із звичайною речовиною тягне за собою її повне знищення, в результаті якого антиматерія приймає вид так званих гамма-променів. Тому процедура отримання антиматерії вкрай складна всупереч тому, що речовина і антиречовину не мають абсолютно ніяких конструктивних відмінностей, які могла б виявити сучасна наука.

Антиматерія не має кольору в звичному для людини розумінні, оскільки електромагнітне випромінювання, частоту якого і називають кольором, у разі як з частинками, так і з античастицами, абсолютно нейтрально. Для виявлення антиматерії вченими використовуються особливі детектори, в поле «зору» яких потрапляє не одне лише тільки електромагнітне випромінювання.