Що таке антонім

Що таке антонім

Якщо у вас не виходить підібрати до слова антонім, а спроби пошуку в словнику виявляються безрезультатними, варто задуматися: може, у даного слова немає антоніма за визначенням?

Інструкція

Антоніми (від гр. Anti — проти, onyma — ім’я) — це слова однієї частини мови, мають співвідносні один з одним протилежні значення. Наприклад, антоніми «зближувати» і «віддаляти» мають загальний компонент значення «рухати в певну сторону по відношенню до якого-небудь предмету», на основі чого відбувається протиставлення за елементами «від» і «до».

У мові не можуть бути протиставлені слова, у яких відсутній загальний компонент значення. З цього ясно, що далеко не всі слова мають антоніми. Так, антоніми можна підібрати до імен власним (Павло Чичиков), іменником з конкретним значенням (кімната, телевізор), числівником (три, двадцятий). Найчастіше протиставлення відбувається на основі якостей (безсовісний — чесний, світлий — темний), кількостей (багато — мало), часу (рано — пізно, молодість — старість), простору (північ — південь, ближній — далекий), почуттів (любов — ненависть, хвилювання — спокій).

Однак у тексті можуть зустрічатися слова, які самі по собі не є антонімами, але в заданій контекстом ситуації бачаться як протилежні. Такі слова називаються контекстуальними антонімами, наприклад: «Хвиля і камінь, / Вірші і проза, лід і полум’я / Не настільки різні між собою» (О. Пушкін). Хоча в словнику антонімів дані слова не будуть складати антонімічні пару, в наведеному уривку вони виступають як контекстуальні антоніми.

Часто, особливо в літературі, антонімія використовується в складі такого художнього прийому, як оксюморон. Його принцип полягає в співставленні поруч один з одним двох свідомо протилежних понять, причому слова, які називають ці поняття, як правило, є різними частинами мови: звичайне диво, гарячий сніг, живий труп, вірш у прозі, Старий Новий рік.