Що таке антропогенез в сучасній біології

Що таке антропогенез в сучасній біології

Антропогенез (від грец. Antropos — людина, genesis — розвиток) — походження і розвиток людини до прийняття ним сучасного вигляду. Основні стадії антропогенезу: австралопітекових (попередники людини), архантропи (найдавніші люди), палеоантропи (давні люди), неоантропи (копалини люди сучасного анатомічного типу).

Інструкція

Походження і розвиток людини вивчає наука антропологія (грец. logos — вчення, думка), що виникла на рубежі XVIII-XIX століть. Питання появи людини і його ролі в природі обговорювали ще вчені античного світу. Так, Аристотель визнавав, що предками людини є саме тварини. Трохи пізніше Клавдій Гален також зауважив подібність у будові людського тіла і тіла тварин.

Карл Лінней у своїх міркуваннях пішов далі. У 1735 році він написав книгу «Система природи», в якій виділив рід людей в категорію «Людина розумна» (Homo Sapiens). На думку Ліннея, людина належить загону приматів поряд з мавпами. У своїй роботі «Родичі людини» (1760 р.) Лінней підкреслював схожість людини і мавп.

Французький учений Жан Батист Ламарк припускав, що людина походить безпосередньо від людиноподібних мавп, а перехідним моментом стало прямоходіння. У 1809 р. Ламарк опублікував свою працю «Філософія зоології». Розвитку мовлення, на думку Ламарка, послужив стадний спосіб життя первісних людей.

Сучасні наукові уявлення

Схожі риси в будові і функціонуванні тіла людини і тіла тварин мають наукове підтвердження. Доказовою базою є дані порівняльної ембріології та анатомії. Людині властиві характерні риси типу Хордові і підтипу Хребетні. Ембріональний скелет людини на ранніх етапах його розвитку представлений хордою, нервова трубка розташовується на спинній стороні, тіло симетрично. У подальшому розвитку відбувається заміна хорди хребетним стовпом, формування черепа, п’яти відділів головного мозку. Формується скелет кінцівок, на черевній стороні розташовується серце.

Людина має риси класу Ссавці: розподіл хребта на п’ять відділів, волосяний покрив, наявність потових і сальних залоз. Живородіння, наявність діафрагми, молочних залоз, теплокровних, чотирикамерне серце. Від підкласу Плацентарні людині дісталося виношування плоду всередині тіла матері, вигодовування ембріона через плаценту. Нарешті, до основних рис загону Примати відносяться кінцівки хапального типу, заміна молочних зубів на постійні, наявність нігтів та ін

Отже, систематичне положення людини: царство Тварини — подцарство Багатоклітинні — тип Хордові — підтип Хребетні (Черепні) — клас Ссавці — підклас Плацентарні — загін Примати — підзагін Людиноподібні — сімейство Люди (гомініди) — рід людина (Homo) — вид Людина розумна (Homo sapiens) — підвид Людина двічі розумна (Homo sapiens sapiens).

Відрізняє людину від тварин справжнє прямоходіння, наявність свідомості і абстрактного мислення, усвідомлена мова, здатність до зберігання та передачі накопичених знань.