Що таке антропологія

Що таке антропологія

Антропологія являє собою цілий комплекс дисциплін, предметом вивчення яких є людина і людське суспільство в усіх своїх аспектах. Таке визначення випливає вже з дослівного перекладу терміну: «наука про людину» (від грецьких antropos — «людина» і logos — «наука»). Протягом багатовікової історії розвитку антропології нюанси цього значення постійно змінювалися, але загальний сенс завжди залишався одним.

Інструкція

  1. Вважається, що свої витоки ця наука бере у Стародавній Греції. Саме тоді античними вченими був накопичений величезний багаж знань про людину. Першими вкладами стали роботи Гіппократа, Геродота, Сократа і т.д. У той же період Аристотелем був введений і сам термін «антропологія». Тоді їм описувалася переважно духовна сторона життя людини, і це значення зберігалося більше тисячі років.
  2. Зміни відбулися в 1501 році, коли М. Хундта, в своєму анатомічному творі, вперше застосував термін «антропологія» при описі фізичної будови людського тіла. З цього часу антропологія сприймається як наука, що об’єднує пізнання і про людську душу і про людське тіло.
  3. Такий підхід зберігся в загальних рисах і до нашого часу. Розрізняють два напрямки: антропологія біологічна (фізична) і небіологічних (соціально-культурна). Предметом антропології біологічної є, відповідно, біологічні властивості людини, а небіологічної — його духовний і психічний світ. Іноді в окрему гілку виділяється філософська антропологія, предметом вивчення якої є людина, як особливий рід буття.
  4. Антропологія найтіснішим чином пов’язана з багатьма іншими науками, займаючи при цьому особливе місце. Вивчаючи процес переходу від існування тварин предків людини відповідно до біологічними закономірностями до життя людини по закономірностей соціальних, антропологія зачіпає як природно-історичні, так і соціально історичні питання. У цьому сенсі антропологія є як би «вінцем» природознавства.
  5. З другої половини XIX століття антропологія виступає як самостійної наукової дисципліни. Засновуються наукові антропологічні суспільства, виходять перші антропологічні роботи. Наука інтенсивно розвивалася і вже до XX століття були розроблені загальні і приватні антропологічні методики, сформована специфічна термінологія, принципи дослідження, накопичений і систематизований матеріал, що стосується питань різноманіття людини.