Що таке архаїзм

Що таке архаїзм

У кожен період розвитку мови в ньому функціонують слова, що належать до загальновживаної лексики, тобто до активного словникового запасу. Інший пласт лексики — слова, що вийшли з активного вживання і «потрапили» в пасивний запас. Це застарілі слова. Серед них виділяють групу архаїзмів — мовних елементів (слів, виразів, афіксів), заміщених в сучасній мові синонімами.

Інструкція

Щоб визначити приналежність архаїзму до підгруп, які становлять групу архаїчної лексики, з’ясуйте, повністю архаізіровалось слово або тільки частково. Наприклад: Надармо — марно, цей — цей, скроня — щоки (стилістичні синоніми). Висость — висота (архаізіровано суфіксальний оформлення), зали — зал (архаізірованная форма приналежності до роду), гошпіталь — госпіталь (архаізірованная звукова форма слова) і т. д.

Визначте приналежність архаїзму до підгрупи.

- Лексичний архаїзм має в сучасній мові відповідний синонім (вия — шия, здавна — здавна, зело — дуже).

- Семантичний архаїзм зберігся в сучасній мові, але вживається в застарілому значенні (живіт — життя, ганьба — видовище).

- Лексико-фонетичний архаїзм зберігає колишнє значення, але має інше звукове оформлення (Гісторія — історія, зерцало — дзеркало).

- Лексико-словотвірний архаїзм зберігає колишнє значення, але має інше словотвірне будову (Рибар — рибалка, лиха — лихо).

З’ясуйте стилістичну функцію архаїзму.

- Архаїзми використовуються для відтворення історичного колориту епохи. Тому ви можете зустріти велику кількість архаїзмів у художніх творах на історичну тему.

- Архаїзми використовуються для додання мови відтінку урочистості, патетичної схвильованості (у віршах, в ораторському виступі, публіцистичної мови).

- Архаїзми використовуються як засіб мовної характеристики героя в художньому творі (наприклад, особи духовного звання, монарха).

- Архаїзми використовуються для створення комічного ефекту, іронії, сатири, пародії (зазвичай в фейлетонах, памфлетах, епіграмах).

При аналізі стилістичних функцій архаїзмів враховуйте, що їх вживання може бути пов’язане не з конкретною стилістичною завданням (наприклад, в гумористичних оповіданнях А. П. Чехова для створення комічного ефекту), а обумовлено особливостями авторського стилю. Наприклад, А. М. Горький вживав архаїзми як стилістично нейтральні слова. Крім того, пам’ятайте, що архаїзми часто вживаються в поетичному мовленні для ритмічної організації віршованого твору або для римування. Найбільш популярним прийомом є використання неповноголосні слів (брег, глас, злато, град).