Що таке асиміляція

Що таке асиміляція

Термін «асиміляція», що походить від латинського similus — схожий, аналогічний, — буквально означає «уподібнення». Цим словом називають процеси з подібною механікою в абсолютно різних галузях знання: в біології, лінгвістиці, соціології та етнографії.

Інструкція

Асиміляція в біології

Асиміляцією називається вся сукупність процесів в організмі — як на рівні клітини, так і всього живого тіла. В ході обміну речовин, що надходять у нього складні речовини розщеплюються на прості, які засвоюються (тобто, знаходять структуру, властиву даному організму). Цей процес засвоєння зі створенням нових складних речовин і називається асиміляцією. Він завжди супроводжується накопиченням енергії. Асиміляція врівноважується диссимиляцией — зворотною дією, під час якого відбувається викид енергії. Доведено, що обмін речовин відбувається у дітей та підлітків інтенсивніше, ніж у людей старшого віку.

Асиміляція в соціальних процесах

В історії народів світу було безліч прикладів асиміляції — певного ентокультурного зсуву, коли одна група запозичувала риси іншого, втрачаючи свої відмінні ознаки. Асиміляція може носити добровільний характер, наприклад, в результаті знайомства з іншою, більш розвиненою, привабливою культурою, або насильницький. Примусове уподібнення найчастіше стає наслідком завоювання народності (колонізації або включення до складу крупнішого держави), в результаті чого серед її представників насаджуються звичаї і звички, релігія і повсякденні норми домінуючої культури. Прикладом асиміляції може служити політика мультикультуралізму сучасних держав Західної Європи, яка пропагує світський характер і стирання міжетнічних особливостей.

Асиміляція в лінгвістиці

Лінгвістика також використовує термін «асиміляція» для опису фонетичних особливостей деяких мов. Уподібнюються один одному звуки одного типу — голосні або приголосні. Так, у російській мові правила вимагають, щоб на стику двох приголосних сусідили два звуки, уподібленних за ознакою дзвінкості або глухість, твердості або м’якості. Прикладом може служити правило чергування голосних в приставці без-/бес-: безграмотний і безправний. Це не обов’язково відбивається на листі: слово «здати» читається як [здать] — наступний звук впливає на попередній, тому такий тип асиміляції називається регресивним. Прогресивна асиміляція у російській мові зустрічається набагато рідше, зате приклади її можна знайти в англійській. Наприклад, у слові cats остання буква читається як [с], а не [з], так як слід за глухим звуком [т].