Що таке атом

Що таке атом

Назва атома походить від грецького слова «атомос», що означає «неподільний». Це сталося ще до того, як було виявлено, що він складається з безлічі більш дрібних частинок: електронів, протонів, нейтронів. Міняти назву не стали, прийнявши на Міжнародному з’їзді хіміків у Карлсруе в 1860-му році, що атом — це дрібний неподільний носій хімічних властивостей елемента.

Інструкція

До складу будь-якого атома входить ядро, що займає мізерно малий об’єм, але сосредоточившее в собі практично всю його масу, і електрони, що обертаються навколо ядра по орбиталям. Зазвичай ядро ​​нейтрально, тобто, сумарний негативний заряд електронів врівноважується сумарним позитивним зарядом протонів, що містяться в ядрі. Знаходяться в ньому ж нейтрони, як легко здогадатися з самої назви, не несуть ніякого заряду. Якщо ж кількість електронів перевершує кількість протонів або поступається йому, атом стає іоном, зарядженим негативно або, відповідно, позитивно.

Будова атома було предметом гарячих дискусій, починаючи з давніх часів. Такі видатні люди, як давньогрецький вчений Демокріт, давньоримський поет Тіт Лукрецій Карр (автор знаменитого твору «Про природу речей»), вважали, що властивості найдрібніших частинок обумовлені їх формою, а також наявністю (чи відсутністю) гострих, виступаючих елементів. Знаменитий фізик Томсон, що відкрив в 1897 році електрон, запропонував свою модель атома. Відповідно до неї, він представляє собою якесь кулясте тіло, усередині якого, немов родзинки в пудингу або кекс, знаходяться електрони. Настільки ж знаменитий фізик Резерфорд, учень Томсона, досвідченим шляхом встановив неможливість такої моделі і запропонував свою «планетарну модель» атома.

Надалі, зусиллями багатьох всесвітньо відомих вчених, таких, як Бор, Планк, Шредінгер та ін, планетарна модель отримала свій розвиток. Була створена квантова механіка, за допомогою якої вдалося пояснити «поведінка» атомних частинок і вирішити виниклі парадокси.

Хімічні властивості атома залежать від конфігурації його електронної оболонки. Його маса вимірюється в атомних одиницях (одна атомна одиниця дорівнює 1 / 12 маси атома ізотопу вуглецю 12). Розташування атома в Таблиці Менделєєва залежить від електричного заряду ядра.

Атоми мають настільки незначні розміри, що їх неможливо розгледіти навіть у самий потужний оптичний мікроскоп. Зображення електронної хмари навколо атомного ядра можна отримати за допомогою електронного мікроскопа.