Що таке азимут

Що таке азимут

Слово «азимут» походить від арабського «ас-сумут», що означає «шлях», «напрям». Найуживаніші словосполучення зі словом азимут — це азимут небесного світила і азимут земного предмета. Азимут — це кут між меридіаном, що проходить через точку знаходження спостерігача, і напрямом на певний об’єкт. На практиці — це кут між місцевим предметом, відлічуваний у напрямку на північ за годинниковою стрілкою в градусах, і напрямом на північ.

Інструкція

  1. Азимути мають наступну класифікацію: азимут істинний чи астрономічний, азимут геодезичний, азимут магнітний. Астрономічний азимут — це кут між вертикальною площиною, що проходить через світило, і площиною меридіана. Геодезичний азимут — це двогранний кут, який відлічується за годинниковою стрілкою до нормальної площині, яка містить даний напрямок від площини, її північної частини, геодезичного меридіана точки. Магнітний азимут — це кут між площиною магнітного меридіана місця і будь-яким напрямком.
  2. У військовій топографії практикується порядок руху по азимутах і організація порядку руху. Військовий азимут — це кут, утворений напрямом на північ і встановленим напрямом руху. Йти по азимуту — означає йти, керуючись компасом і вирахувати кутом, тобто азимутом, по заданому напрямку. Сутність руху по азимутах є у незмінності направлення на місцевості, визначених магнітними азимутами, і відстаней, зазначених по карті. Напрямки руху визначають за допомогою гирополукомпаса (пристрій для визначення кутів повороту об’єкта навколо вертикальної осі і кутів зміни курсу) або магнітного компаса. Відстані вимірюють по спідометру або кроками.
  3. Часто використовують допоміжні орієнтири (крім проміжних орієнтирів), щоб легше було витримати напрямок руху.

    Прямим азимутом називають азимут з ​​певної точки на іншу точку. Зворотним азимутом називають азимут напряму з іншої точки на певну точку. Ці азимути називають взаємними азимутами.

    Азимути розраховуються від нульового градуса до проходження повного кола по градусної шкалою компаса, тобто від точки півночі — 0 градусів на схід до 360 градусів. В астрономії розраховують азимут в цьому ж напрямку від точки півдня на захід. Азимути вимірюються кутомірними інструментами.