Що таке балансова вартість основного засобу

Що таке балансова вартість основного засобу

Найважливішим документом для проведення аналізу ефективності діяльності компанії є баланс. Він дозволяє зрозуміти стан активів і пасивів підприємства. Активи складаються з основних і обігових коштів. І якщо облік оборотних коштів не викликає ускладнень, то основні кошти використовуються на підприємстві багато разів і тривалий час, що ускладнює процес визначення своєї вартості. Для спрощення даної процедури використовується балансова вартість основних засобів.

Інструкція

У бухгалтерії балансова вартість основних засобів використовується для обліку наявності і руху їх вартості в балансі підприємства.

Балансова вартість основних засобів, які тільки надійшли на підприємство, розраховується на підставі способу їх застосування. Наприклад, вона може бути дорівнює розміру оплати за придбання об’єкта і витратами на введення його в експлуатацію. При складанні бухгалтерського балансу наступних звітних періодів балансову вартість зменшують на розмір збитків від знецінення та накопиченої амортизації. Якщо використовувалися позикові кошти на покупку, то враховуються також платежі за кредитними відсотками по звітному періоду.

Законодавчі акти визначають основні правила розрахунку первісної балансової вартості залежно від способу придбання основних засобів: бартерний обмін, спорудження або виготовлення, дарування, пайовий внесок до статутного капіталу, передача на довірче управління. Дані правила досить ясні, щоб не викликати труднощів у застосуванні.

Балансова вартість основних засобів може змінюватися в процесі експлуатації під впливом ряду факторів, оцінити які часом можуть тільки висококваліфіковані фахівці. До цих факторів відносять: знос основних засобів; зміна вартості через зміну ринкових цін; витрати на технічне обслуговування, ремонт, реконструкцію.

Облік цих факторів ведеться за рахунок проведення щорічної переоцінки основних коштів, на яку впливають не тільки фактичні витрати, але й умови експлуатації: кількість змін роботи, вплив агресивності навколишнього середовища, інфляційні процеси, втома матеріалів, тривалість терміну використання та інше. Ці умови тягнуть за собою зміну балансової вартості основних засобів, які не можна визначити стандартними нормами, тому для переоцінки залучаються висококваліфіковані фахівці.