Що таке банк

Що таке банк

Про існування поняття «банк» знають всі, але от замислювалися над ним не багато. Більшість увазі під цим терміном сховище грошей. Однак це визначення не розкриває суті банку як кредитної установи, не дає уявлення про його роль в народному господарстві.

Інструкція

  1. Діяльність банку настільки багатогранна, що виявити суть його дуже складно. У сучасних умовах банки виконують широкий перелік операцій. Вони організовують грошовий оборот і кредитні відносини, здійснюють фінансування різних галузей економіки, купівлю-продаж цінних паперів, надають консультаційні послуги і навіть володіють підприємствами.
  2. Найбільш поширеною думкою про банк є його визначення як установи або організації. Звичайно, банк виконує суспільну функцію, але ставлення до подібних термінів має незначне, оскільки організація — це сукупність людей, об’єднана спільними цілями (благодійна організація, громадська організація). Банки ж історично створювалися приватною особою і лише згодом перетворилися в об’єднання.
  3. Банк ближчий до підприємства. Він є самостійним господарюючим суб’єктом, має права юридичної особи, виробляє і реалізує продукт, діє на принципах господарського розрахунку. Банк, як і підприємство, вирішує питання задоволення суспільних потреб, реалізації вироблених продуктів і одержання прибутку. Як будь-яке інше підприємство, банк повинен мати дозвіл на ведення своєї діяльності.
  4. Банк — це торгівельне підприємство. Таке трактування поняття випливає з того, що банк діє в сфері обміну, а не виробництва. Асоціація банку та торгового підприємства не випадкова. Адже банк дійсно продає і купує ресурси. Він має своїх продавців, склад (сховище цінностей), покупців.
  5. Банк — це кредитне підприємство. Історично він функціонував як кредитний центр. Банк — це одна зі сторін кредитних відносин, який може виступати одночасно і в ролі позичальника, і в ролі кредитора. За своєю природою банк пов’язаний з грошовими і кредитними відносинами. Саме на їх базі він виник.
  6. В цілому банки можна охарактеризувати як систему особливих підприємств, продуктом яких є кредитна та емісійне справу. Основа діяльності банку — організація грошово-кредитного процесу і випуск грошових знаків.