Що таке база даних

Що таке база даних

Базою даних (БД) називається сукупність відомостей будь-якої предметної області, організована за конкретними правилами і підтримувана в пам’яті комп’ютера. Єдиного визначення цього терміна не існує, але є такі відмітні ознаки БД: зберігається, а також обробляється в обчислювальних системах, дані в БД мають логічну структуру, в БД є метадані, які описують її структуру.

Інструкція

  1. Як найпростіших прикладів можуть виступати бази даних автомобілів (магазин), бази даних вищих навчальних закладів (довідник), бази даних продуктів (склад) і т.п. Одним з центральних моментів будь-якої бази даних є використовується модель даних. Вона включає в себе структуру даних в базі, їхні відносини і способи зв’язку між собою, а також операції над ними. Виділяють три типи моделей даних: ієрархічна модель, мережева, реляційна.
  2. Суть ієрархічної структури полягає в наступному. Елементи бази даних, що знаходяться на одному рівні, підпорядковуються елементів, що знаходяться на іншому рівні. Зв’язки між елементами в результаті утворюють структуру деревовидного плану. Тобто відбувається наступне: елементи, що є вихідними, породжують нові елементи, а ті в свою чергу ще більш нові. Важливою особливістю є те, що будь-який елемент може мати тільки одного з батьків. Чудовим прикладом ієрархічної моделі даних є генеалогічне древо.
  3. У мережевих структурах у будь-якого породженого елемента може бути більше одного породжує. Головна відмінність мережевої структури від ієрархічної полягає в тому, що будь-який елемент в мережевій моделі має зв’язок з кожним іншим її елементом. Прикладом бази даних з мережевою структурою може бути база, що містить інформацію про студентів, які відвідують заняття певних викладачів. Один студент може відвідувати предмети різних викладачів, і до одного викладачу можуть приходити на заняття різні студенти.
  4. Реляційної базою даних є така база, яка може бути представлена ​​у вигляді двовимірного масиву. Ідея полягає в поданні довільних відносин між елементами в двовимірної таблиці. Прикладом може служити таблиця, в якій буде знаходитися інформація про студентів. Один рядок буде відповідати одному студенту, тобто бути одним елементом даних. У стовпцях ж буде міститися інформація про студентів, наприклад, ім’я, дата народження, адреса і т.п.
  5. Системою управління базами даних (СКБД) називається спеціалізоване програмне забезпечення, необхідне для створення баз даних, обслуговування та підтримки. СУБД здатні вносити інформацію в базу, редагувати її, здійснювати пошук і проводити інші операції. Прикладами можуть служити Microsoft Access, MySQL, Microsoft SQL Server, Paradox, Oracle і т.п.