Що таке біосфера в сучасній екології

Що таке біосфера в сучасній екології

Біосфера, за визначенням Володимира Вернадського, — це зовнішня оболонка Землі, область поширення життя. Біосфера почала своє формування близько 4 мільярдів років тому. Вона знаходиться в безперервному розвитку і при цьому являє собою рівноважну систему.

Інструкція

Елементи біосфери

Біосфера (від грец. Bios — життя, sphera — сфера, куля) включає в себе:

- Живе речовина — всі живі організми;

- Биогенное речовина — продукти, породжені живою речовиною (торф, нафта тощо);

- Биокосное речовина — продукти, що утворюються при взаємодії живої речовини з неживої природою (грунт);

- Відстале речовина — речовина, що утворюється процесами, що відбуваються в неживій природі (гірські породи).

Як розвивалася біосфера

Спочатку живі організми використовували лише органічні сполуки з океану. Продуктом обміну був вуглекислий газ, що виділяється в атмосферу і накопичується в ній. Досить швидко первинні ресурси океану були виснажені.

З’явилися організми, здатні переробляти вуглекислий газ і що знаходиться в атмосфері водень, — анаеробні організми (від грец. Aer — повітря, an — заперечення). В процесі своєї життєдіяльності вони з вуглекислого газу робили метан:

CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O + E.

Реакція протікає з утворенням води і виділенням енергії, яка використовується анаеробними організмами для життя.

Метан під дією ультрафіолетового випромінювання знову ставав органічною сполукою, потім він повертався в океан. Концентрація метану в атмосфері, на думку вчених, залишалася приблизно на одному і тому ж рівні.

З плином часу в атмосфері виснажилися і запаси водню. Метанообразующих бактерії позбулися джерела енергії. Необхідна була нова форма отримання енергії та обміну речовин.

Такою формою став фотосинтез — процес отримання органічних речовин і енергії з вуглекислого газу на світлі. У перших мікроорганізмів, які практикують фотосинтез, він протікав без виділення кисню. Пізніше з’явилися фотосинтезуючі організми, що виділяють в атмосферу кисень.

Атмосфера Землі поступово змінювалася. У ній з’являлося все більше кисню. Сучасний рівень кисню в атмосфері становить 21%.

Далі з’явилися організми, здатні отримувати енергію для життя з кисню. З появою аеробних організмів (що використовують кисень) біосфера Землі почала стрімко розвиватися. Аеробні організми в процесі дихання споживали кисень, а виділяли вуглекислий газ, необхідний іншим організмам для фотосинтезу.

Таким чином, біосфера — це оболонка Землі, в якій безперервно відбуваються процеси синтезу і розпаду органічних речовин. Співвідношення процесів синтезу і розпаду — величина непостійна, змінюється протягом часу. Але загалом і в цілому, біосфера — стабільна система, всі елементи якої взаємопов’язані між собою.