Що таке біржа

Що таке біржа

Історично продавці товарів повсякденного попиту здійснювали свою діяльність у певному місці (магазині, ярмарку, ринку). Одне з таких місць стали називати біржею — місцем для торгівлі, де зустрічалися продавці і покупці. Але, на відміну від магазину або ярмарки, на біржі торгували не товарами, а укладали договори на продаж за зразками товару або його опису.

Інструкція

  1. У наш час біржа — це організація, яка наділена правами юридичної особи, яка проводить гласні публічні торги за встановленими для всіх учасників правилами у заздалегідь обумовленому місці і в певний час. Інакше кажучи, біржа — це майданчик (будівля) для торгівлі, де зустрічаються продавці та покупці певного товару за наявності умов для проведення його продажу. На біржі функціоную працівники — біржові посередники (дилери, маклери, брокери). Без їх участі робота біржі не здійсненна.
  2. Біржа характеризується деякими особливостями, що відрізняють її від інших торгових інститутів. Біржа — це особливий тип організації, яка здійснює свою діяльність за спеціальним дозволом (ліцензії). Біржова діяльність в обов’язковому порядку контролюється з боку міжнародних і державних інститутів. Завдання біржі — проведення торгових операцій на постійній основі, за однаковими правилами, встановленими для всіх її учасників. Наявність біржі дає можливість чітко впорядкувати ринкову торгівлю.
  3. У більш широкому розумінні біржа — це організований, безперервно працюючий оптовий ринок, на якому відбувається продаж однорідних товарів. Біржа — це свого роду посередник між продавцем і покупцем, вона допомагає налагодити контакти між учасниками торгів, відіграє значну роль у встановленні оптових і роздрібних цін. Якщо предметом угод на біржі виступають товари масового попиту з традиційними споживчими якостями, то мова йде про товарну біржу. Реалізація продукції на ній відбувається без попереднього огляду за зразками товару. При цьому обумовлюється мінімальний розмір партії.
  4. Крім товарної існують і інші види бірж. На фондовій біржі в якості об’єкта купівлі-продажу виступають цінні папери (акції підприємств і банків, векселі, облігації). Фрахтова біржа здійснює операції з фрахтовими документами — страховими контрактами по привезених товарів. На валютній біржі предметом торгів є іноземна валюта та чеки іноземних держав.