Що таке бізнес-план

Що таке бізнес-план

В умовах ринкової економіки бізнес-план є невід’ємною частиною створення нового підприємства або розширення сфери його діяльності. Адже грамотно складений бізнес-план дозволяє залучити інвесторів, а значить здійснити задуману ідею і прийти до заповітної мети.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що під бізнес-планом розуміється документ, в якому представлена ​​програма дій менеджменту, схема розрахунок виробничих і фінансових операцій і дій фірми. Бізнес-план містить відомості про підприємство, вироблених їм товари, каналах збуту, займаної на ринку позиції та ефективності діяльності.
  2. У загальному вигляді бізнес-план — це основний інструмент управління фірмою, який визначає ефективність її діяльності в даній області і в конкретному сегменті ринку. Розробка бізнес-плану дозволяє грамотно і якісно управляти діяльністю підприємства.
  3. Не забувайте, що бізнес-план складається як для внутрішніх користувачів, так і для зовнішніх. Найчастіше до складання бізнес-плану вдаються, коли необхідно привернути капітал сторонніх інвесторів або отримати кредит у банку. В даному випадку він буде представляти обгрунтування потреби фірми в позикових коштах, демонстрацію всім зацікавленим особам потенціалу бізнесу, переконання їх у достатній ефективності такого проекту і належному рівні управління підприємством. Бізнес-план виступає як візитну картку підприємства. Він дає відповіді на питання інвестора, що стосуються прибутковості вкладень у нього.
  4. Але врахуйте, що складання бізнес-плану для внутрішніх цілей не менш важливо. У цьому випадку бізнес-план — це планування діяльності, проведення навчання персоналу, необхідне для розуміння ринкової ситуації. Адже для досягнення поставленої мети необхідно мати уявлення про продукцію і послуги конкурентів, стратегії їх розвитку, сильні та слабкі сторони проекту, ефективність його в різних ситуаціях.
  5. Пам’ятайте, що складання бізнес-плану повинні передувати маркетингові дослідження ринку, потреби його аудиторії, а також конкурентів і своїх перспектив і можливостей. У разі грамотного написання бізнес-плану ви отримаєте реальну економічну ефективність проекту й уникнете капіталовкладення від невдач.