Що таке бізнес

Що таке бізнес

Бізнес означає будь-яку діяльність, що приносить дохід. У сучасному розумінні бізнес — це економічна діяльність суб’єкта (бізнесмена, підприємця) в умовах ринку з метою отримання доходу шляхом випуску та реалізації товарів, робіт або послуг.

Інструкція

 1. Іноді бізнес розглядається як синонім підприємництва, тобто ініціативна діяльність громадян та їх об’єднань, здійснювана на умовах самостійності і спрямована на отримання прибутку, що несе в собі певний ризик і майнову відповідальність.
 2. Бізнес — це і система взаємовідносин між його учасниками, до яких відносяться:

  - Бізнесмени, або підприємці, тобто громадяни, які здійснюють діяльність під свій ризик і економічну та юридичну відповідальність. В ході своєї роботи вони вступають у взаємовідносини один з одним, а також з іншими учасниками бізнесу, утворюючи підприємницьку сферу;

  - Споживачі продукції, яку виробляють підприємці. Це можуть бути окремі громадяни, а також їх об’єднання: спілки, колективи, асоціації. Мета їх діяльності — придбання товарів і послуг, а також налагодження контактів з виробниками на основі взаємної вигоди.
 3. До складу учасників бізнесу входять також особи, які здійснюють торгівлю та їх об’єднання. При цьому для бізнесмена вигідність угоди визначатиме кінцевий прибуток фірми, а для набагато працівника — особистий дохід, отриманий за виконану роботу. Крім того, у підприємницьких відносинах беруть участь державні органи та установи. Вони реалізують загальнодержавні програми з метою задоволення потреб її громадян, а також здійснюють діяльність з регулювання бізнесу.
 4. Бізнес можна представити як систему, що має відмінні властивості:

  - Доцільність. Вона означає, що будь-якого елементу бізнесу властива певна спрямованість, тобто отримання прибутку;

  - Цілісність. Даний принцип означає, що бізнес присутній в усіх сферах, де має місце мета збільшення прибутку. Бізнес — це деяка середа, об’єднує фінанси, маркетинг, менеджмент, право;

  - Суперечливість. Цей принцип означає, що бізнес складається з протиріч між його елементами: виробниками та споживачами, найманими працівниками та підприємцями і т.д. Ці протиріччя є факторами розвитку бізнесу, зміцнення його цілісності;

  - Активність на увазі, що бізнес — це соціальний процес, пов’язаний з участю людей. Їх активність виражається в особистому та суспільному багатстві, рівні життя.