Що таке боротьба за існування в сучасній біології

Що таке боротьба за існування в сучасній біології

Живі організми в природних умовах живуть не ізольовано один від одного. Кожен організм оточує безліч інших представників живої природи. І всі вони так чи інакше взаємодіють між собою. Одним з видів біотичного взаємодії є конкуренція.

Інструкція

Конкуренція (від лат. Concurro — стикаюся) — боротьба, суперництво. У біології конкуренція являє собою боротьбу за обмежений ресурс, необхідний для життя. Боротьба за існування, згідно з поглядами Чарльза Дарвіна, є рушійною силою еволюції. За ідеальних умов для життя організми розмножувалися б безмежно, за експоненціальним законом, а стимул до еволюційного розвитку б був відсутній.

У боротьбі за існування Дарвін виділяв три форми: внутрішньовидова боротьба, міжвидова боротьба, боротьба з несприятливими чинниками довкілля.

Внутрішньовидова боротьба

Боротьба між особинами одного і того ж виду вважається найбільш напруженою формою боротьби за існування. Це обумовлено тим, що особини одного виду найбільш тісно контактують один з одним. Обмеженим ресурсом, що породжує внутрішньовидову конкуренцію, може стати їжа, територія, особина протилежної статі. Внутрішньовидова боротьба загострюється при підвищенні щільності популяції.

Міжвидова боротьба

Міжвидова боротьба проявляється в різних формах. Організми різних видів змагаються за їжу та привабливе місце проживання. Або, наприклад, один вид використовує інший (хижацтво, паразитизм). Так чи інакше, міжвидова боротьба дає потужний стимул до появи всіляких адаптаційних механізмів. Воно й зрозуміло: неконкурентоспроможний вид організмів у природі гине.

Боротьба з несприятливими факторами середовища

Третьою формою боротьби за існування є боротьба з несприятливими зовнішніми умовами. Природно, фактори неживої природи (світло, температура, вологість, тиск, радіаційний фон тощо) роблять сильний вплив на еволюцію живого. Наприклад, рослини в пустелі борються з посухою: у них з’являються різні пристосування, що дозволяють добувати воду з глибоких шарів грунту, знижується інтенсивність танспіраціі (випаровування води через продихи).

Вплив зовнішніх умов може послабляти або підсилювати внутрішньовидові та міжвидові взаємовідносини. Так, при нестачі тепла чи світла внутрішньовидова боротьба між рослинами загострюється, але при надлишку тих же ресурсів — слабшає.