Що таке бухгалтерський облік

Що таке бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік є невід’ємною частиною функціонування будь-якого підприємства. З його допомогою можна простежити за рухом майна і зобов’язань фірми, проаналізувати ефективність її діяльності, зробити висновок про якість та рівень її роботи.

Інструкція

  1. Бухгалтерський облік в загальному вигляді являє собою впорядковану систему збору та обробки інформації про майно та джерела його формування, а також їх русі шляхом безперервного і документального обліку всіх господарських операцій у грошовому вираженні. Дані бухгалтерського обліку є точними і обгрунтованими. Тільки в цьому випадку можна дати об’єктивну оцінку діяльності організації та використовувати відомості в якості доказової бази при вирішенні спірних питань з працівниками підприємства та іншими організаціями.
  2. Не слід плутати бухгалтерський облік з оперативним, який являє собою спостереження і контроль за окремими видами операцій. Його, як правило, використовуються у випадках, коли необхідно швидко отримати дані про господарські операції. Він охоплює тільки частину тих операцій, які знаходять відображення в бухгалтерському обліку. Тобто бухгалтерський облік ширше, ніж оперативний, але він охоплює вужче коло об’єктів, ніж статистичний. Останній вивчає взаємозв’язки масових явищ і процесів. Він досліджує не тільки господарські явища, але й інші сторони суспільного життя.
  3. У своєму складі бухгалтерський облік має управлінський, фінансовий і податковий облік. Управлінський облік — це такий вид бухгалтерського обліку, при якому відбувається збір та обробка інформації для потреб управління в організації. Його мета — створення інформаційної системи на підприємстві. Дані, отримані в результаті управлінського обліку, використовуються для прийняття управлінських рішень в процес планування і прогнозування в компанії.
  4. Фінансовий облік — це та частина бухгалтерського обліку, за допомогою якої відбувається збір обробка, зберігання та подання фінансової інформації. Ця інформація включає в себе дані про доходи та витрати фірми, про формування майна, про заборгованості, фондах і т.д. За допомогою податкового обліку відбувається збір та узагальнення інформації з метою визначення податкової бази. Його мета — забезпечити правильність розрахунків між підприємством та державними органами.