Що таке бюджет

Що таке бюджет

Бюджет — це схема доходів і витрат певного суб’єкта (держави, підприємства, родини), що встановлюється на певний період часу, як правило, рік. Бюджет — це найважливіше поняття як макроекономіки (державний бюджет), так і мікроекономіки (особистий і сімейний бюджет, бюджет підприємства).

Інструкція

  1. Державний бюджет — це найважливіший фінансовий план країни. Він включає сукупність кошторисів усіх відомств, державних програм, урядових служб і т.д. У ньому зазначаються потреби, які необхідно задовольнити за рахунок держави, а також джерела надходження коштів.
  2. З точки зору підприємства бюджет являє собою узгоджений і збалансований фінансовий план, який об’єднує інвестиційну та фінансову діяльність господарюючого суб’єкта і дозволяє зіставити отримані результати з понесеними витратами по періоду в цілому, а також по окремих його частинах.
  3. Бюджет як фінансовий план має деякі особливості. Він завжди складається на певний проміжок часу, найчастіше рік. Укрупнені бюджети можуть готуватися на більш тривалий термін — від 3-х до 20-ти років. В основі складання бюджету лежать прогнозні значення майбутніх витрат і доходів. Процес його складання досить складний. Він проходить кілька стадій: від планування та узгодження до виконання і контролю.
  4. В процесі бюджетування можуть розглядатися декілька варіантів складання схеми доходів і витрат. Це робиться для того, щоб простежити можливі варіанти розвитку ринкової та виробничої ситуації. Як правило, в бюджеті не відображаються всі статті витрат, виділяються найбільш витратні статті. У кожної організації вони свої. При цьому, складаючи бюджет, слід враховувати, що інформація в ньому повинна бути придатною для прийняття управлінських рішень.
  5. При розробці бюджету підприємства необхідно пам’ятати не тільки про внутрішні фактори (нормативи використання ресурсів, систему платіжних відносин), але й зовнішніх (ринкову ситуацію, рівень цін, технологію виробництва), на які організація не може вплинути. У зв’язку з чим на великих підприємствах система бюджетування досить складна. Для успішної реалізації бюджету в них необхідний суворий контроль і узгодженість дій усіх його виконавців.