Що таке бюрократія

Що таке бюрократія

Бюрократія — це люди, що професійно займаються питаннями управління та виконують рішення вищих органів влади. У своїй діяльності вони слідують чітким правилам та процедурам. Також цим терміном називають систему управління, засновану на формалізмі та адміністративної тяганини.

Інструкція

Вперше поняття «бюрократія» з’явилося в 1745 році. Французький економіст Вінсент де Гурне назвав так чиновників, що віднімають реальну владу у монарха або у народу. Німецький соціолог Макс Вебер навпаки, бачив у бюрократії необхідну систему управління. Він розумів під нею раціональну роботу структур, де кожен елемент працює найбільш ефективно.

Бюрократичні структури існували навіть в найдавніших державах. Професійним управлінням відрізнялися Древній Єгипет і Римська імперія. В імператорському Китаї існувала складна ієрархія чиновників різних рангів, які володіли величезною владою над підданими. У Росії в 16 столітті почали виникати спеціалізовані органи державного управління, так звані «накази». Реформи Петра I було задано новий імпульс розвитку бюрократії. Він замінив потомствених бояр професійними чиновниками. З’явився Сенат-вищий бюрократичний орган.

Бюрократизм неодноразово намагалися знищити в епоху буржуазних революцій, але створити систему управління без професіоналізації не виходило. Тому бюрократичні структури до цих пір не тільки зберігаються, а й посилюються в результаті ускладнення процесів управління.

Бюрократія — це складне соціальне явище і роль її в демократичній системі неоднозначна. Зазвичай це слово вживається в негативному сенсі. І в більшості випадків це справедливо. Бюрократію відрізняє неефективність, некомпетентність, тяганина, маніпуляції, неспокій тільки про власне благополуччя. З іншого боку, всі усвідомлюють її могутність як структури, яка виконує рішення влади. У бюрократії багато хто бачить загрозу демократичній політичній структурі. Їй властиво перетворюватися на привілейований шар, далекий від інтересів основної маси населення. Найбільш яскраво це виявляється в умовах тоталітарного режиму.

У той же час, раціональна бюрократія — це одне з важливих соціальних винаходів цивілізації. Жодне сучасне держава не може обходитися без розвинутої системи управління. Без неї суспільне життя просто зупиниться. Незалежна і сильна бюрократія необхідна для запобігання корупції у політиці, для збереження багатьох демократичних процедур. В системі управлінських відносин місце бюрократії можна визначити як проміжне між населенням і політичною елітою. Вона у своїй діяльності пов’язує ці два шари і сприяє реалізації керівних установок. У цьому полягає її необхідна роль в суспільстві і державі.