Що таке чистий національний продукт

Що таке чистий національний продукт

Найчастіше в економічній літературі і з екранів телевізорів звучать такі визначення, як чистий національний продукт, валовий національний дохід. Всі вони є показниками добробуту суспільства, і не завадило б знати, з чого вони складаються.

Інструкція

Для того щоб отримати показник тієї частини валового національного продукту (ВНП), яке населення країни могло б споживати без урахування зносу споруд, будівель, машин і устаткування, з ВНП необхідно вичитати амортизаційні відрахування. У підсумку ця частина і буде чистим національним продуктом (ЧНП).

Таким чином, чистий національний продукт являє собою загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, які були вироблені і спожиті населенням за конкретний період часу (протягом року). Крім того, в ЧНП не входять ті кошти, які пішли на заміну застарілих основних фондів.

За допомогою даного показника виміряється загальний річний обсяг виробленої продукції і послуг у всій економіці, куди входять різні виробництва, фірми, домашні господарства, іноземні компанії, чия діяльність не призведе до зниження надалі виробничих можливостей держави.

Чистий національний продукт можна визначити кількома методами. Перший з них полягає в вирахуванні з валового національного продукту амортизації. Це здійснюється за допомогою виділення з ВНП тих витрат, які йшли на відшкодування вже спожитого основного капіталу:

ЧНП = ВНП — амортизація

Другим способом підрахунку ЧНП є визначення витрат на придбання основних його частин. Сюди можуть бути включені: державні витрати на купівлю товарів і сировини, у тому числі і чистий експорт, загальні споживчі витрати всіх громадян.

Останній метод — це розрахунок ЧНП за загальною сумою заробітних плат, непрямих податків, прибутки компаній, орендної плати або просто по доходам.

Чистий національний продукт відображає повну вартість валового національного продукту, який йде на використання його населенням. Однак ЧНП складається з різних податків, не потрапляють безпосередньо в область споживання населення. В основному це непрямі податки — митні збори та акцизи. При відрахуванні з усього обсягу чистого національного продукту даних непрямих податків, то з’явилася сукупність буде визначати значення національного доходу:

НД = ЧНП — непрямі податки.