Що таке дедукція

Що таке дедукція

Напевно кожен не раз захоплювався дедуктивним методом Шерлока Холмса, за допомогою якого створений Конан Дойлом персонаж розплутував, здавалося, самі безнадійні справи. Так що ж таке дедукція?

Інструкція

Термін «дедукція» має латинське походження і дослівно перекладається як «виведення». З точки зору логіки дедукція — це вид умовиводу, при якому висновки виробляються від загального до приватного. Причому, дедукція завжди призводить до істинних, категоричним висновків. На побутовому рівні дедукцією називається форма людського мислення, при якій кожна нова думка в ланцюжку міркувань виведена логічним шляхом, спираючись на вже доведені факти, гіпотези або аксіоми.

У філософії дедукція є одним з методів наукового пізнання світу. Протилежний дедукції метод індукції, заснований на русі думки від окремого до загального. Обидва ці методи логіки розроблялися давньогрецькими мудрецями в їх філософських трактатах. Дедукція і індукція як методи наукового пізнання міцно пов’язані між собою, так само як і аналіз та синтез. У логіці вони вдало взаємодоповнюють один одного, допомагаючи приходити до нових істин.

Дедуктивний метод Холмса побудований на ланцюжку міркувань, в якій кожна ланка логічно випливає з іншого. На початку кожної глави сищик має інформацію лише про загальну картину злочину. Потім він ретельно збирає докази, запам’ятовує побачені деталі, після чого робить висновок про приватні подробиці злочину. Природно, найбільш значущою отриманої логічним шляхом інформацією є ім’я вбивці.

Окрім як у філософії метод дедукції, також як і метод індукції, застосовується в інших науках, наприклад, в логіці, економіці, математиці, фізиці, психології, соціології, менеджменті та ін Наприклад, психологи досліджують різні порушення динаміки мислення людини, а соціологи при допомоги дедукції аналізують отримані дані про суспільство. Економісти, користуючись дедукцією, від загальних економічних теорій приходять до приватних фактам.