Що таке демаркація

Що таке демаркація

Термін «демаркація» в дослівному перекладі несе значення «розмежовувати, позначати кордони». Під процесом демаркації мається на увазі процес встановлення і позначення державних кордонів. У даному випадку мова йде саме про встановлення меж на місцевості, розмітці за допомогою особливих прикордонних знаків і пр.

Інструкція

Процес формування і визначення державних кордонів проводиться в два етапи. Перший — делімітація, це умовне встановлення кордонів, тобто нанесення меж держави на картах, і висновок договорів з питання встановлення кордонів з суміжними державами. Для делімітації використовують особливі великомасштабні карти з детальним нанесенням усіх об’єктів і особливостей ландшафту, на яких викреслюються точні межі держави. Картографічне нанесення кордону повинно бути узгоджено всіма зацікавленими державами і підтверджено відповідними міжнародними договорами.

Після того, як процес делімітації завершений і оформлений юридично, процес формування державних кордонів переходить в стадію демаркації — визначення і позначення на місцевості лінії кордону згідно картками, сформованим у процесі делімітації.

Для проведення демаркації кордонів, Урядом держави і суміжних держав формується демаркаційна комісія. Умови та порядок її формування прописуються в міжнародних договорах при делімітації. У більшості випадків демаркаційна комісія або ряд комісій формується з представників усіх зацікавлених у встановленні кордону держав. Всі роботи по встановленню межі контролюються комісією і здійснюються відповідно до її розпорядженнями.

Демаркаційна комісія визначає, які саме типи прикордонних знаків використовуються на тій чи іншій місцевості, вказують місця їх встановлення, визначають порядок проведення робіт з встановлення меж і встановлюють терміни їх проведення. Результати виконаних робіт також приймаються учасниками комісії на предмет відповідності.

Всі дії комісії і результати проведених робіт по встановленню державних кордонів оформляються документально. Для документального оформлення використовуються карти, протоколи проведених заходів, акти прийому виконаних робіт тощо