Що таке демократія

Що таке демократія

Демократія (від грец. Dеmokratía, від dеmos — народ і krátos — влада) в буквальному перекладі означає народовладдя. Це державний лад, закріплений конституційно, при якому громадяни стани мають право брати участь в її управлінні. Це право вони реалізують через участь у виборах, референдумах. Це визначення також характеризує суспільні рухи, політичні курси та напрями соціально-політичної думки.

Інструкція

  1. Демократія буває прямий і непрямої. У першому випадку управління державою здійснюється безпосередньо його громадянами. У другому — країною керують депутати, яким населення ці повноваження делегує. У цьому випадку управління походить від імені народу.
  2. Демократія має свої визначальні ознаки. Основною характерною особливістю демократичного ладу є свобода людини, яка зведена в ранг закону. Тобто дія будь-якого нормативного акта і документа, що приймається органами державної влади, не повинно обмежувати цю свободу, обмежувати її.
  3. Демократія передбачає, що влада не повинна бути сконцентрована в одних руках. Тому влада має різні рівні — регіональні і місцеві. Саме вони здійснюють безпосередню взаємодію з населенням і покликані враховувати його побажання і сподівання у своїй діяльності, керуватися ними. Будь-який громадянин, що проживає на даній території, має право прямої взаємодії з представниками влади.
  4. Повнота взаємодії громадян і влади не обмежується ні релігійними, ні ідейними поглядами, ні національною належністю. Демократичне суспільство і держава передбачає, що всі його члени та громадяни рівноправні. У такій країні і суспільстві кожному надається свобода слова і можливість створення та участі в будь-яких релігійних, громадських або політичних організаціях.
  5. Народ має право висловлювати свою думку шляхом референдумів і здійснювати вільний вибір органів влади і глави держави. Це не тільки право, а й громадянський обов’язок. Участь населення, що представляє собою конгломерацію людей з різними релігійними поглядами і різними менталітетом, у виборах дозволяє всім групам населення реалізувати свою можливість на управління країною. Це дозволяє врахувати думки і потреби всіх громадян.
  6. Демократія — той варіант державного устрою, при якому можливе досягнення консенсусу між усіма верствами та громадськими об’єднаннями, що представляють державу.