Що таке держава

Що таке держава

Всі ділянки суші і омиває їх шельф на нашій планеті розділені між державами. Це форма політико-територіальної організації суспільства, покликана об’єднати всі групи людей, населення, яке проживає на її території, на основі рівноправності. Держава існує в певних фізичних межах і має окремий державний апарат управління.

Інструкція

Обов’язковими складовими будь-якої держави є її територія, населення, апарат державної влади і система оподаткування.

Населення держави включає в себе осіб, які мають громадянство, і громадян інших держав, які проживають на його території. До населення належать також особи, які не мають громадянства і ті, хто має подвійне або потрійне громадянство, а також спеціальні суб’єкти, до яких відносяться співробітники дипломатичних місій та посольств.

До території держави, крім тієї, на якій воно розташоване, закріпленої демаркаційної кордоном, відносяться території, на яких розташовані його посольства за кордоном, космічні об’єкти і надводні, підводні повітряні об’єкти, судна, зареєстровані під прапором цієї держави.

Держава здійснює свої функції за допомогою апаратів управління і примусу. До перших відносяться органи влади, урядові органи, парламент і не силові міністерства. До других — силові міністерства, армія, поліція, органи, що забезпечують безпеку держави, суди і в’язниці.

Система оподаткування дозволяє здійснювати соціально-розподільні функції держави і формувати більшу частину його бюджету. Об’єктами оподаткування є підприємства і населення працездатного віку.

Держава володіє як зовнішнім, так і внутрішнім суверенітетом, який передбачає незалежне від зовнішніх і внутрішніх чинників прийняття рішень, покликаних забезпечити благополуччя її громадян. Державна влада, для всіх проживаючих на його території осіб, є верховною. Інші держави не мають права порушувати внутрішній суверенітет держави і спроби втручання у внутрішні справи будь-якої країни можуть оцінюватися як прояв ворожості. Зовнішній суверенітет забезпечується визнанням з боку іноземних держав.

Специфічним ознакою держави є система права, що регламентує громадські та особисті відносини громадян держави.

Кожна держава має свою, законодавчим чином закріплену символіку: прапор, герб, гімн.