Що таке діаметр

Що таке діаметр

Діаметр кола — це хорда, яка проходить через центр даної окружності і з’єднує пару найвіддаленіших між собою точок даної геометричної фігури. Також діаметром називається довжина хорди, яка дорівнює двом радіусів.

Інструкція

 1. У геометрії під діаметром конічного перетину приймають пряму, яка проходить через середину двох паралельних хорд. У разі розгляду параболи всі її діаметри паралельні її основній осі.

   Визначення діаметра як довжини певного відрізка також застосовується до інших геометричних фігур. У цьому випадку діаметром фігури слід вважати верхню межу відстані між усіма можливими парами точок цієї фігури.

   Так, діаметр еліпса — це довільно взята хорда, яка проходить через його центр, він дорівнюватиме довжині його найбільшою осі. Сполученим діаметром еліпса вважають 2 його діаметра, які повинні володіти певним властивістю: середини хорд, які паралельні 1 діаметра, розташовуються на 2 діаметрі. Тоді й середини хорд, паралельних 2 діаметра, розташовуються на 1 діаметрі. Якщо еліпс застосовується як образу кола при афінному перетворенні, то його діаметри будуть образами 2 діаметрів даної окружності, розташованими під кутом в 90 градусів.
 2. Діаметром гіперболи вважають хорду, що проходить через центр цієї гіперболи. Сполученими її діаметрами вважають діаметри, середини хорд яких йдуть паралельно першому її діаметра, знаходяться на другому діаметрі. А середина хорд, які йдуть паралельно другий її діаметру, знаходиться на першому діаметрі.
 3. Для окремих завдань в геометрії необхідно визначення діаметра квадрата, що дорівнює довжині його діагоналі.

  Відношення довжини певної окружності до її діаметра стандартно для всіх кіл. Це відношення дорівнює числу пі, рівному 3,1415 …
 4. За допомогою діаметра можна визначити площу круга. Для цього необхідно зведена в квадрат числове значення діаметра визначається фігури помножити на число пі (3,14) і отримане число розділити на 4.
 5. Крім геометрії, поняття діаметра застосовується і в астрономії. Справжнім діаметром вважається поперечний розмір планети. Крім істинного, виділяють видимий діаметр, який визначається як поперечний розмір в градусах, що визначає кут, під яким шукана планета видна досліднику-тобто це кутові розміри визначається об’єкта.