Що таке діловодство

Що таке діловодство

Діловодство — це вид діяльності, пов’язаний з постачанням документального забезпечення та організацією роботи з різними офіційними документами. Документування — це галузь діловодства, метою якого є створення документів.

Інструкція

  1. Діяльність, пов’язану з організацією зберігання документів, відносять до архівної справи. Документування своєї роботи підприємець починає з реєстрації підприємства. Діяльність підприємця в сфері управління завжди супроводжується веденням різної документації. Підприємець відповідає за організацію діловодства, також він повинен дотримуватися певних правил і порядку в роботі з документами. Веденням діловодства займаються посадові особи, на них покладено відповідальність за ведення діловодства, облік і зберігання документів.
  2. Усі найважливіші управлінські рішення фіксується в документації, яка є взаємозв’язком між підприємствами та органами державного управління з одного боку, і фізичними особами з іншого. За нещодавно прийнятому стандарту ГОСТ Рісо 15489-1 — 2007 «Управління документами. Загальні вимоги» документом є зафіксована на будь-якому матеріальному носії ідентифікується інформація, отримана, створена, зберігається фізичною особою чи організацією в якості підтвердження різних зобов’язань або ділової діяльності.

    Діловодство відноситься до практичної діяльності осіб, які керують документами і створюють їх в ході діяльності.
  3. Документи є дуже важливим фондом і елементом ділової діяльності. При правильній організації системи діловодства за допомогою ведення документації можна здійснювати діяльність підприємства впорядковано, ефективно і підзвітний.

    Спеціально для організацій, які не можуть дозволити собі повної відмови від звернення паперових документів створені програмні комплекси, що представляють собою систему електронного документообігу і дозволяють використовувати паперові документи за крайньої необхідності.