Що таке динаміка

Що таке динаміка

Динаміка має безліч визначень і значень, які є у фізиці, астрономії, науках про землю, біології, техніці і музиці. В цілому динаміка визначається як зміна будь-якого явища з плином часу (наприклад, суспільного розвитку) або рух, дію і розвиток.

Інструкція

  1. У фізиці динамікою називається цілий розділ механіки, який присвячений причин виникнення механічного руху. У даному розділі наводяться поняття маси, імпульсу, сили та енергії. Іноді поняття динаміки використовується в загальнолітературні сенсі при позначенні процесів, які розвиваються в часі залежно від будь-яких величин.
  2. Основним завданням динаміки у фізиці є визначення за характером руху равнодействующих сил, які діють на тіло. Зворотною завданням даного розділу є визначення по заданих силам характеру руху даного об’єкта. Також існує аерогазодінаміка (вивчає закони газоподібного середовища), гідродинаміка (рух ідеальних і реальних газу та рідини), молекулярна динаміка (метод, при якому еволюція взаємодіючих частинок відстежується через рівняння їх рухів), термодинаміка (перетворення теплоти та інших форм енергії) і нелінійна динаміка (нелінійні динамічні системи).
  3. Зоряна динаміка відповідає за вивчення рухів зірок, які здійснюються під впливом гравітації. Основними об’єктами даного розділу астрономії є кратні і подвійні зірки, кульові скупчення, галактики і їх скупчення. Всі ці явища виражаються в якості зоряних систем.
  4. Геодинаміка — наука про природу процесів, які виникають в результаті еволюції Землі як планети. Дисципліна використовує знання в галузі геології, геохімії, геофізики і математичного та фізичного моделювання.
  5. У біології існує визначення динаміки рослинності, яка проявляється в процесі трансформації рослинних угруповань під впливом різних внутрішніх і зовнішніх факторів.
  6. Динаміка машин і механізмів вивчає рух механізмів з урахуванням діючих на них сил і встановлює закони руху ланок, їх регулювання, знаходження втрат при терті і урівноваження всіх факторів.
  7. Дане поняття в музиці має значення, пов’язане з відтінками гучності звучання при їх позначенні в нотного запису.