Що таке додаток

Що таке додаток

Додатком (або прикладної програмою) називається програма, призначення якої полягає у виконанні користувача завдань. Як правило, програми для доступу до ресурсів комп’ютера використовують операційну систему.

Інструкція

Існує наступна класифікація програм відповідно до їх типом:

- Загального призначення;

- Спеціального призначення;

- Професійного рівня.

До додатків загального призначення відносяться:

- Графічні редактори;

- Текстові редактори;

- Системи для комп’ютерної верстки;

- Системи управління базами даних (СКБД).

До додатків спеціального призначення належать:

- Мультимедійні додатки (для створення або редагування аудіо і звуку, програвачі і т.п.);

- Експертні системи;

- Гіпертекстові системи (наприклад, довідкові системи та словники);

- Системи управління контентом (CMS).

До додатків професійного рівня відносяться:

- Системи автоматизованого проектування (САПР);

- Автоматизовані робочі місця (АРМ);

- Автоматизовані системи управління (АСУ);

- Автоматизовані системи управління технічним процесом (АСУ ТП);

- Білінгові системи;

- Геоінформаційні системи;

- Системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).

За сферою застосування програми поділяються на програмне забезпечення:

- Організацій і підприємств, а також їх окремих підрозділів;

- Інфраструктури підприємств (сервери електронної пошти, СУБД тощо);

- Інформаційного працівника (служать задоволенню потреб конкретного користувача);

- Доступу до контенту (наприклад, браузери, мультимедійні плеєри і т.п.);

- Освітня (з їх допомогою здійснюється тестування знань);

- Імітаційне (симуляція будь-яких систем у наукових та освітніх цілях, або для розваги);

- Для роботи з медіа (програми для верстки, редактори аудіо, відео і зображень, програми для обробки поліграфії, редактори HTML і т.п.);

- Конструювання та проектування (використовуються при розробці програмного і апаратного забезпечення).