Що таке договір

Що таке договір

Більшість відносин в сучасному суспільстві будується на основі угод сторін взяти на себе ті чи інші обов’язки. Домовленість партнерів є підставою цілої системи ділових відносин. Мати уявлення про те, що таке цивільно-правовий договір корисно не тільки підприємцям, а й будь-якій людині, яка стикається з орендою, купівлею-продажем та іншими договірними відносинами.

Інструкція

Термін «договір» має різні значення. Під цим терміном мається на увазі документ, що закріплює складання зобов’язальних правовідносин, договірне зобов’язання та юридичний факт, підставою якої вона є. Договором, у випадках передбачених законом, можна визнати певний документ, в якому містяться відомості про що відбулися обставин.

Договір є найбільш поширеним видом угод. Тільки мала частина односторонніх угод до нього не відноситься. До договорів застосовуються правила про багато-і двосторонніх угодах, а до виникаючих з них зобов’язаннями — загальні положення, якщо не передбачено інше. Сторонами договору можуть бути фізичні та юридичні особи, включаючи держави, муніципальні освіти та міжнародні організації. Договір має безліч видів: дарування, купівлі-продажу, ренти, підряду, найму житлового приміщення, банківського вкладу та інші.

Договір може бути оплатним і безоплатним. Оплатним він є у випадку, якщо по ньому хоч одна зі сторін за виконання своїх зобов’язань отримає плату або інше відшкодування. Подібно будь-якій угоді договір є вольовим актом, який, втім, наділений специфічними особливостями. Він відображає загальну волю двох або більше осіб, але не їх розрізнені вольові дії.

Договір покликаний виражати узгоджену волю, яка спрямована на досягнення мети, що відповідає правопорядку. Зауважте, що загальна воля закріплюється в документі, який повинен бути вільним від зовнішнього впливу. Щоб забезпечити договором свободу, дотримання якої важливо в умовах ринкової економіки, у статті 421 Цивільного Кодексу закріплений комплекс правил.

Свобода договору передбачає, що в ухваленні рішення укладати його чи ні, суб’єкти абсолютно вільні від зовнішнього втручання та впливу. У порядку спонукання укладення договору має місце лише тоді, коли це відповідає інтересам особи, яка зобов’язана його укласти, або в інтересах суспільства. Також передбачена свобода вибору партнера, керуючись якою можна віддати перевагу контрагента, що пропонує найбільш вигідні умови угоди.