Що таке експеримент

Що таке експеримент

Слово «експеримент» походить від грецького слова experimentym, що перекладається як «проба», «досвід». Експериментом називають науково поставлений дослід або спостереження досліджуваного явища в врахованих умовах, які дозволяють стежити за ходом явища і відтворювати його багато разів при повторенні цих умов. У широкому сенсі експеримент — це будь-який досвід, спроба здійснити що-небудь, особливий вид практики, що робиться для отримання нового знання або перевірки старого.

Інструкція

Експериментування — це один з видів пізнавальної діяльності. Це поняття пов’язане з отриманням наочних образів предметів або процесів навколишнього світу. Експеримент передбачає певні перетворення на відміну від пасивного спостереження, при якому людина не змінює досліджувані об’єкти. В ході нього різні об’єкти ставляться в штучні умови, які часто не існують в природі. Крім того, дослідник прагне усунути небажані випадковості і змушує діяти на ці об’єкти певні чинники. Експериментуючи, вчений видозмінює, перетворює або навіть створює предмети з наявних у нього матеріалів.

Втручаючись в перебіг подій можна виявити такі характеристики досліджуваних явищ, які при простому спостереженні недоступні чуттєвого сприйняття. Живе споглядання, властиве експерименту, дозволяє мати великі переваги перед пасивним спостереженням.

В експерименті виділяється суб’єкт, об’єкт пізнавального дії, сама дія і практичні засоби пізнання, тобто прилади та інструменти. Методологія експерименту розробляється для ефективного проведення експериментальних досліджень. Вона включає розробку програми експерименту, оцінку вимірювань, вибір засобів проведення досвіду, безпосереднє його проведення, обробку та аналіз отриманих експериментальних даних.

Використання приладів — відмінна особливість емпіричного дослідження. Вони поділяються на такі основні групи:

- Прилади, що збільшують силу або діапазон чуттєвого сприйняття (мікроскопи, прилади нічного бачення, телескопи, рентгенівські установки);

- Вимірювальні прилади (години, лінійки, барометри, термометри);

- Пристрої, що дозволяють проникнути у внутрішню структуру (прискорювачі, центрифуги, фільтри, призми);

- Технічні системи, що забезпечують необхідні умови (барокамери, аеродинамічні труби);

- Фіксуючі прилади (кіно-, фотоапаратура, осцилографи, різні індикатори).

У сучасному науковому пізнанні частіше застосовуються цілий комплекс приладів.

Експерименти можуть бути природними і штучними. Природничі характерні при вивченні соціальних явищ в певних умовах. Штучні експерименти широко застосовуються в технічних науках.

Залежно від характеру об’єкта, умов організації та проведення, експерименти поділяються на лабораторні та виробничі. Перші проводяться на моделюючих установках з застосуванням типових приладів. Такі експерименти дозволяють отримати цінну інформацію з мінімальними витратами. Але ці результати не завжди повністю відображають процеси. Виробничі експерименти проводять у реальних умовах з урахуванням впливу різних факторів навколишнього середовища. Ці дослідження складніше лабораторних і вимагають ретельного планування. До виробничих досліджень відносяться різні польові випробування експлуатованих об’єктів.

Джерела