Що таке елективний курс

Що таке елективний курс

Різноманітність форм навчання в сучасній школі спрямоване на успішне виконання поставлених освітніх завдань. Однією з подібних форм виступає елективний курс, основною метою якого є професійна орієнтація учнів старших класів.

Інструкція

Елективний курс (курс за вибором) обов’язковий для старшокласників. Він грає важливу роль в структурі профільної освіти старшої ступені школи. Подібні курси, головним чином, пов’язані із задоволенням індивідуальних інтересів, схильностей і потреб кожного школяра.

Курси за вибором є найважливішим засобом для побудови індивідуальних освітніх програм, так як, найбільшою мірою близькі до вибору кожним школярем елементів змісту освіти залежно від власних здібностей, інтересів, життєвих планів.

Серед елективних курсів виділяють такі типи: предметні, інтегративні (міжпредметні), курси, які не входять в базисний навчальний план.

Основним завданням предметних курсів виступає завдання: розширення і поглиблення знань з предметів, які є складовою частиною базисного навчального плану школи.

Головна мета міжпредметних елективних курсів — інтеграція знань учнів про суспільство і природу.

Елективні курси з предметів, які не входять в базисний навчальний план, присвячені соціальним, психологічним, мистецтвознавчих, культурологічним проблемам і дають уявлення учням про більш широкому спектрі різноманітних напрямків застосування власних сил у майбутньому.

Основні вимоги, що пред’являються до елективних курсів:

1. Їх різноманіття (напрямів має бути багато);

2. Короткочасність (від 6 до 16 годин);

3. Оригінальність назви та змісту;

4. Нестандартизованого курсу.

5. Закінчення курсу повинно бути зазначено якою-небудь роботою (проект, творче твір і т.п.);

6. Проект елективного курсу може розробляти безпосередньо педагог.

Успішний елективний курс відповідає наступним критеріям:

1. Зміст програми курсу досить актуально в сучасному світі;

2. Мотиваційний потенціал курсу знаходиться на високому рівні;

3. Зміст курсу відповідає поставленим цілям і має логічну побудову.