Що таке електричний струм

Що таке електричний струм

Багато хто плутає електричний струм з електричною напругою. Але це не одне і те ж. Ці терміни хоча і взаємопов’язані один з одним, але позначають зовсім різні фізичні величини.

Інструкція

  1. Електричним струмом називають процес, що виникає в провіднику при додатку до нього електричної напруги. Інтенсивність цього процесу, звана силою струму, залежить від прикладеної напруги та опору провідника. Чим більша напруга і менше опір, тим сильніше струм.
  2. У металах струм виникає завдяки переміщенню носіїв заряду — вільних електронів — між вузлами кристалічної решітки. В інших твердих провідниках причиною струму є перестрибування електронів з одного атома на інший. У напівпровідниках можливий як електронний, так і дірковий струм, причому діркою називається зовсім не частка, а місце її відсутності. Дірковий струм переміщається в сторону, протилежну напрямку руху електронів. Існують напівпровідники з електронної та діркової провідністю, причому, тип її залежить в основному не від самої речовини, а від складу домішок у ньому. У рідинах і газах носіями струму є в основному іони, у вакуумі — вільно летять електрони.
  3. Незважаючи на те, що напрям струму залежить від того, частинки якого заряду його переносять, умовним його напрямком вважається наступне: всередині джерела живлення — від мінуса до плюса, за його межами — від плюса до мінуса. Цей напрямок було прийнято за умовну задовго до того, як з’ясувалося, що електрони — найпоширеніші з носіїв струму — насправді рухаються у протилежний бік.
  4. Електричний струм вимірюється в амперах, названих так на честь французького фізика Андре-Марі Ампера. Тисячна частка ампера називається міліампер, мільйонна — мікроампер. Тисяча ампер називається кілоампер, мільйон ампер — мегаампером.
  5. Прилад для вимірювання сили струму називається амперметром. Існують також міліамперметри, мікроамперметра, і т.п. Найбільш чутливі дзеркальні та електронні мікроамперметра. Ток може також виміряно безконтактним способом по магнітному полю за допомогою приладу, званого клампметром.
  6. Перевищення сили струму через провідник здатне привести до його розплавлення, спалаху його ізоляції. Для захисту від таких ситуацій застосовують плавкі запобіжники та багаторазові автоматичні вимикачі, коротко звані автоматами.
  7. Струм, що проходить через тіло людини, відчувається при значенні в 1 міліампер, при 10 міліампер стає небезпечним, при 50 міліампер — може стати смертельним, при 100 міліампер — майже завжди стає таким.
  8. Якщо навантаження має від’ємне динамічний опір, струм через неї доводиться обмежувати. Саме тому всі газорозрядні лампи живлять не безпосередньо, а через баласти.