Що таке електроліти в сучасній хімії

Що таке електроліти в сучасній хімії

Розчини, що проводять електричний струм, називаються розчинами електролітів. Струм проходить через провідники за рахунок перенесення електронів або іонів. Електронна провідність властива металів. Іонна ж провідність властива речовинам, які мають іонну будову.

Інструкція

Усі речовини за характером їх поведінки в розчинах ділять на електроліти та неелектроліти.

Електролітами називають такі речовини, розчини яких володіють іонною провідністю. Відповідно, неелектролітами називаються речовини, чиї розчини не володіють такою провідністю. До групи електролітів входить більшість неорганічних кислот, основ, солей. Тоді як багато органічні сполуки є неелектролітами (наприклад, спирти, вуглеводи).

У 1887 році шведський вчений Сванте Арреніус серпня сформулював теорію електролітичної дисоціації. Електролітична дисоціація — це розпад молекули електроліту в розчині, що йде з утворенням катіонів та аніонів. Катіони — позитивно заряджені іони, аніони — негативно заряджені.

Наприклад, оцтова кислота дисоціює у водному розчині:

CH (3) COOH ↔ H (+) + CH (3) COO (-).

Дисоціація — оборотний процес, тому в рівнянні реакції малюється двостороння стрілка (можна малювати дві стрілочки: ← і →).

Електролітичний розпад може бути неповним. Ступінь повноти розпаду залежить від:

- Природи електроліту;

- Концентрації електроліту;

- Природи розчинника (його сили);

- Температури.

Найважливіше поняття теорії дисоціації — ступінь дисоціації.

Ступінь дисоціації α = число молекул, що розпалися на іони / загальне число розчинених молекул.

α = ν ‘(x) / ν (x), α ∈ [0, 1].

α = 0 — відсутність дисоціації,

α = 1 — повна дисоціація.

Залежно від ступеня дисоціації, виділяють слабкі електроліти, сильні електроліти і електроліти середньої сили.

- Α

- 3%

- Α> 30% відповідає сильному електроліту.

Теорія дисоціації свідчить, що реакції в розчинах електролітів можуть мати два можливих результату:

1. Утворюються сильні електроліти, які добре розчиняються у воді і повністю дисоціюють на іони;

2. Одне або декілька з утворених речовин — газ, осад або добре розчинний у воді слабкий електроліт.