Що таке еміграція

Що таке еміграція

У широкому сенсі еміграція (від лат. Emigro — виселяти) — переміщення будь-якого організму з його звичайного середовища проживання в інше місце. Більшість енциклопедичних і тлумачних словників визначають її, як переселення громадян зі своєї країни в іншу з різних причин.

Інструкція

У своєму словнику російської мови Д.М. Ушаков дає ще одне визначення еміграції — постійне або тривале перебування за межами своєї країни в результаті переселення.

Виїзд з країни громадян у разі еміграції є добровільним, іноді вимушеним, на відміну від депортації — насильницького виселення.

Еміграція відрізняється від туристичних подорожей або поїздок з різними цілями за кордон тим, що має на увазі зміну постійного проживання. Проте зміна громадянства в цьому випадку не обов’язкова. Деякі країни дозволяють мати, крім свого, ще кілька громадянств.

За цією ознакою еміграція ділиться на тимчасову і постійну (безповоротну або остаточну).

Добровільне переселення може відбуватися з таких причин: економічним (виїзд на роботу), особистим (наприклад, возз’єднання сім’ї), з політичних або релігійних переконань.

З країни громадянин може виїхати на ПМП (постійне місце проживання) на історичну Батьківщину (етнічна еміграція).

Вимушений переїзд може відбуватися через світових фінансових криз, голоду, злиднів, політичних переслідувань, релігійних воєн, етнічних конфліктів, з екологічних і особливим особистих причин.

Частими причинами вимушеної еміграції є неможливість знайти хорошу роботу, отримати гідну освіту, труднощі в реалізації професійних, творчих і сімейних планів у своїй країні.

Поряд з виїздом, дозволеним країною законодавчо, існує так звана «чорна» еміграція — незаконний перетин кордону. Зазвичай до неї вдаються громадяни, які не мають можливості виїхати в іншу країну легально. Найчастіше нелегальне переселення пов’язане з пошуком будь-яких засобів до існування.

Одним з найпопулярніших видів законного виїзду в даний час стала трудова еміграція по робочій візі.

Для Росії характерними є три хвилі переселення: Білоемігрантське (перша половина ХХ століття), єврейсько-одеська (70-80-ті роки ХХ століття) і змішана економічна (90-ті роки ХХ століття, продовжується по теперішній час).