Що таке енергія

Що таке енергія

Енергія — всеосяжне поняття, оскільки вона присутня всюди. При згадці цього слова звичайній людині, швидше за все, прийде на розум електроенергія, яка використовується повсюдно для освітлення приміщень, роботи побутової та комп’ютерної техніки. Між тим, в науці розглядаються різні форми енергії.

Інструкція

  1. Енергія в науці — це фізична величина, міра різних форм руху і взаємодії форм матерій, їх переходу з одних форм в інші. Залежно від форми руху матерії розрізняють такі форми енергії, як механічна, електромагнітна, хімічна, внутрішня, ядерна і т.д. Але цей поділ багато в чому умовно. У фізиці використання поняття енергії вважається доцільним тоді, коли величина зберігається при русі, тобто розглянута система повинна бути однорідною в часі.
  2. Теплова енергія є енергію хаотичного руху молекул. В інші види енергії вона перетворюється із втратами. Електромагнітна — енергія, укладена в магнітному полі (її також залежно від ситуації ділять на електричну і магнітну). Під гравітаційної розуміється потенційна енергія системи частинок (або тіл), тяжіють один до одного. Ядерна (або атомна) енергія міститься в атомних ядрах і виділяється при ядерних реакціях. Ця енергія застосовується в атомних електричних станціях для отримання тепла (яке використовується для забезпечення опалення та електроенергії), а також в руйнівному ядерну зброю і водневих бомбах. У термодинаміки (розділ фізики) існує поняття внутрішньої енергії — суми енергій теплових рухів молекули та молекулярних взаємодій. Це далеко не весь список форм енергії.
  3. З поняттям енергії пов’язана теорія відносності Ейнштейна, згідно з якою є зв’язок між енергією і масою. Вона виражена у формулі E = mc2: енергія системи (E) дорівнює її масі (m), помноженої на швидкість світла в квадраті (c2). Під масою прийнято розуміти масу тіла в стані спокою, а під енергією — внутрішню енергію системи.

    Існує закон збереження енергії. Він полягає в тому, що енергія не відбувається нізвідки і не зникає в нікуди. Вона лише переходить з однієї форми в іншу.